Mailovat na úřad? Podle zákona možné, v praxi zatím scifi | e15.cz

Mailovat na úřad? Podle zákona možné, v praxi zatím scifi

ZDROJ: Ženy - E15

Dana Chytilová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Chcete se úřadu zeptat jak například změnit trvalé bydliště? Napište to emailem.

Chcete tuto změnu provést? Opět stačí email. Od nového roku mají orgány veřejné správy povinnost komunikovat s vámi elektronicky. Důležitá podání musíte opatřit zaručeným elektronickým podpisem, obyčejné dotazy, stížnosti a oznámení takto podepisovat nemusíte. Ne vždy to však funguje.

„Neexistuje jeden zákon, který upravuje elektronickou komunikaci, ale pouze zákony, které upravují tu kterou agendu. Záleží na tom, co konkrétního potřebujete se státem řešit, například požádat o vydání občanského průkazu nebo pasu, získat výpis z katastru nemovitostí, podat přiznání k dani, požádat o výpis z trestního rejstříku, a další,“ vysvětluje tisková mluvčí Ministerstva informatiky Klára Volná a pokračuje: „Vedle těchto agend, jejichž postup je upraven zákonem (a vyžadují elektronický podpis), můžete úřadu třeba jen pokládat otázky (na základě zákona o svobodném přístupu k informacím). Takové dotazy nemusíte podepisovat elektronickým podpisem, stačí obyčejný email, je ale nutné, aby byly úřady patřičně vybaveny.“ Z tohoto důvodu došlo k aktualizaci správního řádu, podle něhož musí všechny úřady od začátku tohoto roku umět komunikovat elektronicky, mít tedy takzvanou elektronickou podatelnu. |Co znamená e-podatelna pro občana nebo podnikatele|
| * s e-podpisem můžete podávat například důchodové listy zaměstnanců, přiznání k dani nebo přihlášky a odhlášky k sociálnímu pojištění, * bez e-podpisu můžete pokládat běžné dotazy, stížnosti, připomínky, atd.
|
Potřebuji e-podpis, nebo ne?
Elektronickou podatelnu si představte jako „klasickou“ podatelnu, kterou najdete na každém úřadě, přes kterou se však přijímají a potvrzují emaily. Znamená to, že na webu příslušného úřadu buď vyplníte příslušný formulář, nebo přímo pošlete email. Zkušenosti úředníků ale prokazují, že dokumentů opatřených e-podpisem přes e-podatelnu přichází minimálně, spíše funguje pro nejrůznější dotazy, příspěvky a stížnosti. Podle úředníků je povinné zřizování e-podatelny a s tím spojeného zaručeného elektronického podpisu nesmyslné, a to hlavně pro malé obce, kde to mají lidé na úřad blízko a raději si zajdou postěžovat z očí do očí, než by zasedli k internetu. Tato situace se předpokládala, a tak na ně zákon pamatoval a připravil pro ně výjimku. Pokud si především malé obce na provoz e-podatelny netroufají, mohou požádat o pomoc vyšší orgán státní správy (například podatelnu za obecní úřad může vést krajský úřad, na který pak budete své dotazy a dokumenty směřovat).

Zákon k tomu říká: „Není-li správní orgán schopen zajistit přijímání podání v elektronické podobě, uzavře osoba, jejíž je tento správní orgán součástí, s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu o provozování elektronické podatelny.“

Co znamená e-podatelna pro úřad

* pořízení e-podatelny vyjde zhruba na 10 000 Kč,

  • vybavit jednoho, případně více zaměstnanců e-podpisem (nejlevnější seženete na poště za 190 Kč, viz dále),
  • zajistit odpovídajícím způsobem ochranu zpracovávaných informací (proti ztrátě, pozměnění a neoprávněnému přístupu).

|

Aktuální dění o vaší obci na internetu
Na internetových stránkách obcí v České republice najdete často nejen odkaz na e-podatelnu, ale nově také obsah jejich úřední desky, ten si představte jako text všech dokumentů, oznámení a podobně. Můžete tak sledovat důležité události ve vašem okolí, aniž byste někam chodili. Zveřejňování úřední desky na webu je povinné, avšak ty obce, které toto nebudou schopny zajistit (předpokladem jsou opět menší obce), se opět mohou obrátit o pomoc na „vyšší orgány“

.

Kde lze získat elektronický podpis a jaká je jeho cena?

Služby spojené s elektronickými podpisy (e-podpis má stejnou hodnotu jako vlastnoruční podpis), tedy certifikační služby, poskytuje v České republice více subjektů. Avšak pouze tito 3 poskytovatelé: První certifikační autorita, Česká pošta a eIdentity vydávají kvalifikované certifikáty, které mohou sloužit i pro elektronické podepisování dokumentů při komunikaci s orgány státu a jsou pod dohledem Ministerstva informatiky.

Nejlevnější kvalifikovaný certifikát seženete na poště, a to za 190 Kč na rok, další dvě akreditované společnosti jej nabízí zhruba za 700 Kč.

Od ledna tohoto roku by vám teoreticky v komunikování s veřejnou správou měl stačit email, skutečnost je však jiná. Sami jsme se přesvědčili o tom, že bez e-podpisu se s vámi úřady moc nebaví. Na Českou správu sociálního zabezpečení jsme poslali dotaz, co je potřeba udělat pro změnu trvalého bydliště. Co je potřeba jsme se nedozvěděli, zato víme, že jsme nepřipojili e-podpis, i když jej v tomto případě podle Volné nepotřebujeme.

„Vážený pane, na základě Vašeho dotazu ze dne 8. 3. 2006 Vám sděluji, že OSSZ se při svém zpracování e-podání řídí nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Dalším závazným předpisem je vyhláška Ministerstva informatiky č. 496/2004,“ zněla odpověď úřednice.

Autor: Dana Chytilová
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Dana Chytilová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video