Množme se a plaťme méně aneb daně a děti ve 2005 | e15.cz

Množme se a plaťme méně aneb daně a děti ve 2005

ZDROJ: Ženy - E15

Kateřina Havlíčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Novela zákona o dani z příjmů přináší pro rok 2005 některé významné změny, ty nejdůležitější se týkají poplatníků s dětmi. Přečtěte si, co přesně pro vás budou znamenat. Připravili jsme i nové kalkulačky, můžete si tedy všechno propočítat.

Novela zákona zavádí kromě jiného tyto nové pojmy: daňová

sleva, daňový bonus a společné zdanění manželů. Pojďme je podrobněji rozebrat.

Daňová sleva, daňový bonus
Jde o změnu

aktuální, která se do výše vašeho příjmu promítne už při výplatě mzdy za tento

měsíc. Namísto odčitatelné položky ze základu daně na nezaopatřené dítě (dosud

ve výši 2 130 Kč měsíčně) máte nárok na slevu na dani ve výši 500 Kč měsíčně za

každé dítě (na těžce postižené dítě - ZTP/P - je to 1 000 Kč). Můžete uplatnit

slevu na všechny děti, které máte, limitem je pouze výše daně.

Jestliže je vaše daňová povinnost nižší než sleva na dani na

všechny děti, máte nárok na daňový bonus, tedy doplatek slevy (de facto

negativní daň). Daňový bonus může dosáhnout maximálně 30 tisíc Kč ročně, tedy 2

500 Kč měsíčně. Snížení zálohy na daň o slevu, příp. zvýšení čisté mzdy o bonus

vám zajišťuje automaticky zaměstnavatel.

Chcete vědět, zda a v jaké výši máte nárok na daňovou slevu či

daňový bonus a jaká bude vaše čistá mzda? Využijte naši kalkulačku!

Podmínkou pro nárok na daňový bonus je hrubá mzda alespoň ve

výši minimální mzdy. Nárok na bonus může získat i ten, kdo má mzdu nižší

(protože třeba pracuje na částečný úvazek), pokud jeho celkový příjem za rok

dosáhne alespoň 43 110 Kč (tedy šestinásobek minimální mzdy). V takovém případě

vám bude bonus proplacen při ročním zúčtování, tedy až v roce 2006. Naopak pokud

je vaše mzda v některých měsících vyšší než minimální a dostanete bonus, ovšem

nesplníte podmínku minimálního ročního příjmu, již proplacený bonus se nevrací.

PŘÍKLAD:
Osamělá matka se dvěma dětmi

nastoupí do zaměstnání po rodičovské dovolené v červnu a do září pracuje na

poloviční úvazek za 4 000 Kč. Od října začne pracovat na plný úvazek za hrubou

mzdu 8 000 Kč. Za měsíce červen až září neplatí daň z příjmu, na daňový bonus

ale nemá nárok, protože její mzda je nižší než minimální. Za srpen až prosinec

má nárok na daňovou slevu (daň z příjmu po slevě je 0 Kč) a k tomu daňový bonus

ve výši 415 Kč měsíčně. Nárok na zpětné proplacení bonusu za zbývající měsíce jí

nevznikne vzhledem k tomu, že její roční příjem je nižší než šestinásobek

minimální mzdy.

MzdaPojistnéDaňová slevaDaňový bonusČistý příjem
Leden - květen0000
Červen4 0005006003 500
Červenec4 0005006003 500
Srpen4 00050060 03 500
Září4 0005006003 500
Říjen8 0001 0005854157 415
Listopad8 0001 0005854157 415
Prosinec8 0001 0005854157 415
Rok 2005 celkem40 0005 0001 9951 24536 245
Zdroj dat: Vlastní
výpočty

Pokud by ale nastoupila do zaměstnání o měsíc dřív, její příjem

by přesáhl částku 43 110 Kč a dostala by bonus za zbývající měsíce (byl by jí

doplacen při ročním zúčtování záloh na daň). Její celkový čistý příjem za rok by

pak byl 49 180 Kč (hrubý příjem 44 000 Kč).

Chcete vědět, co všechno si můžete odečíst od daňového základu

a jakou slevu to pro vás bude znamenat? Využijte naši kalkulačku!

Za zmínku stojí ještě jedna související novinka: pro účely

sociální potřebnosti se nepřihlíží k daňovému bonusu podle zvláštního právního

předpisu (míněn zákon č. 482/91 Sb. o sociální potřebnosti). To prakticky

znamená, že pokud rodina žádá o sociální dávky - většinou jde o doplatek do

životního minima - proplacený bonus se nezapočítává do příjmu. Rodině tedy

zůstane „navíc“.

Společné zdanění manželů
Tato novinka bude

aktuální až začátkem roku 2006, na výši mzdy během roku nemá vliv. Podmínkou pro

uplatnění společného zdanění je mít alespoň jedno nezaopatřené dítě (stačí, když

se narodí 31. prosince) a podat daňové přiznání najednou. Naopak není nutné, aby

měli oba manželé zdanitelné příjmy, stačí když je má jeden z nich.

Chcete vědět, zda se vám vyplatí společné zdanění manželů

a kolik můžete ušetřit? Využijte naši kalkulačku!

Nejprve si každý z manželů odděleně spočítá svůj základ daně.

Poté se tyto dva základy sečtou, odečtou se nezdanitelné části základu daně obou

manželů (na poplatníka, životní a penzijní pojištění, úroky z hypotečního úvěru atd.). Výsledná částka se vydělí

dvěma - to je základ daně každého z manželů. Z tohoto základu se pak vypočte

daň, daňová sleva příp. daňový bonus, na každé dítě pouze u jednoho z manželů.

Protože společné zdanění je přece jen trochu náročné na čas a

aktivitu, je na místě otázka, kdy má smysl a kdy ne. Zjednodušeně se dá říci, že

nemá smysl v případě, kdy manželé mají stejnou mezní daňovou sazbu (přibližně

stejný základ daně).

I u zaměstnanců platí, že jak pro společné zdanění, tak pro

uplatněné daňové slevy se berou v úvahu všechny příjmy, s výjimkou příjmů od

daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou (např. dohody o

provedení práce). Tedy i příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu (zde je

podmínka, že náklady nesmí převýšit příjmy) a ostatní příjmy. Samozřejmě i

příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, což bude tématem dalšího článku.

Paragrafy novely zákona o dani z příjmů, které se týkají daňové

slevy, bonusů a společného zdanění manželů najdete na tomto místě.

Autor: Kateřina Havlíčková
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Kateřina Havlíčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery