Muži na mateřské. Jak je vidí zákony České republiky? | e15.cz

Muži na mateřské. Jak je vidí zákony České republiky?

ZDROJ: Ženy - E15

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Muži na mateřské pohledem zákonů. Jaká pro ně platí pravidla?

Peněžitá pomoc v mateřství je upravena v zákoně o nemocenském pojištění, konkrétně potom v § 32 až § 38. Při splnění zákonných podmínek má nárok na peněžitý příspěvek v mateřství i muž. Jaké to jsou?

  • Převzal-li dítě do péče nahrazující péči rodičů, pokud matka dítěte zemřela, je-li otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, když matka nemůže o dítě pečovat pro závažné onemocnění. V praxi je však otec dítěte nejčastěji (nebo manžel ženy, která dítě porodila) na mateřské dovolené a pobírá peněžitý příspěvek v mateřství, protože uzavřel s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. V této dohodě musí být uveden den, od kterého o ně muž bude pečovat, a den porodu, podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění.
  • Dohodu a žádost o mateřskou je potřeba doručit na místně příslušnou OSSZ dle místa bydliště. Nejdříve může otec dítěte vystřídat matku dítěte od začátku 7. týdne po porodu (tedy po šestinedělí). Otec dítěte by tedy pobíral mateřskou v délce 22 týdnů. Pro přiznání peněžité podpory v mateřství musí i otec dítěte splnit zákonné podmínky. Výše mateřské závisí na příjmu před nástupem na mateřskou dovolenou.
  • Účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 dní v posledních dvou letech před porodem a v den nástupu být účasten na nemocenském pojištění. OSVČ být účasten na dobrovolném nemocenském pojištění 180 dní v období jednoho roku před porodem.

Ohledně rodičovské dovolené mají muži stejná práva jako ženy. Dle § 196 zákoníku práce musí zaměstnavatel poskytnout rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte. Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou. Poskytuje se v rozsahu, v jakém si matka nebo otec požádá. S čerpáním rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku již nemá otec dítěte problém. Nárok na rodičovský příspěvek v souhrnné výši 220 tisíc Kč má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně pečuje o nejmladší dítě v rodině.

I muž si může zvolit, jak dlouho bude rodičovský příspěvek pobírat, a podle toho se upraví jeho výše. Rodičovský příspěvek však nesmí být vyšší než 70 % předchozího výdělku a nesmí překročit 11 500 Kč měsíčně. Kdo pobírá vyšší rodičovský příspěvek, ten jej dříve vyčerpá. I tatínci na rodičovské dovolené jsou ze zákoníku práce chráněni. Jsou v tzv. ochranné době, kdy nemůže zaměstnavatel dát zaměstnanci klasickou výpověď pro nadbytečnost.

Během rodičovské dovolené je možné střídání rodičů dítěte. Pouze se vystřídá otec s matkou v pobírání rodičovského příspěvku, celková délka zůstane stejná.

Autor: Petr Gola

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video