Na berňák po internetu | e15.cz

Na berňák po internetu

ZDROJ: Ženy - E15

Jiří Šedivý

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Letos můžete poprvé podat řádné daňové přiznání k dani z příjmů elektronickou formou. Víte, co k tomu potřebujete, kam zajít, co vás čeká, nemine a kolik to bude stát? Máte již svůj elektronický podpis?

Podávání daňových přiznání po internetu, tedy v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem je u nás u některých druhů daní možné již několik let. Jaké jsou s touto možností zkušenosti a jak „to“ funguje? Elektronicky lze podávat:

 • přiznání k dani z přidané hodnoty,
 • daň z příjmu fyzických osob - typ A,
 • daň z příjmu fyzických osob - typ B,
 • daň z příjmu právnických osob,
 • daňové přiznání k dani silniční,
 • daňové přiznání k dani z nemovitostí.

Poznámka:
v důsledku změny zákona o daních z příjmů aktualizuje Ministerstvo financí elektronické daňové formuláře pro podání daně z příjmů fyzických a právnických osob. Nové formuláře pro zdaňovací období 2004 budou k dispozici  na jeho stránkách 7. března 2005.

Kdybyste hledali

Problematiku elektronického podávání daní upravují: zákone ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a metodický pokyn D- 252.

Legislativní rámec
Podání písemností pro daňovou správu v elektronické podobě je zpracováno v souladu s platnou legislativou (viz sloupek). Z předpisů plyne, že jsou tři základní možnosti podání:

 1. přes internet se zaručeným elektronickým podpisem,
 1. přes internet bez zaručeného elektronického podpisu s nutností podání vytištěné verze,
 1. na disketě bez zaručeného elektronického podpisu s nutností podání vytištěné verze.

Pro účely pouze elektronického podání je tedy zajímavá pouze varianta první, která se jediná obejde bez vyplnění papírové podoby formuláře. Další dvě možnosti žádnou výhodu nenabízejí.

Elektronický podpis a certifikace

Počítač - systémové požadavky

Programové vybavení
Internet Explorer (verze 6 SP 1, 5.5 SP 2, 5.01 SP 2) alternativně i Mozilla minimálně 1.6, Firefox minimálně 0.8, Netscape minimálně 7.
Aplikace vyžaduje nainstalované prostředí Java (programovací jazyk). Microsoft JVM build 3800 a vyšší, nebo Sun Java plugin POUZE verze 1.4.x. Ten je nutný pro všechny alternativní prohlížeče.
Podrobnější návod naleznete na adrese:
http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/info/provoz.htm

Pro podání daňového přiznání potřebujeme elektronický podpis, jehož kvality jsou specifikovány v zákoně: je možné používat pouze kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Certifikát je v podstatě počítačový kód, který jednoznačně spojuje náš podpis s naší osobou.

Postup získání kvalifikovaného certifikátu
Přehled poskytovatelů certifikačních služeb vydávajících kvalifikované certifikáty najdete na Ministerstvu informatiky. Nabízíme vám kompletní seznam:
1. První certifikační autorita, a.s. (I.CA)

Ano, čtete správně. Konkurenční prostředí funguje tak, že u nás působí jediný akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Ten vám poskytne vše, co potřebujete k elektronickému podepisování: vygeneruje soukromý a veřejný klíč (jsou technicky potřeba pro samotné podepisování a čtení podpisu) a vystaví kvalifikovaný certifikát.
V praxi musíte nejprve zadat žádost o vystavení certifikátu na internetových stránkách I.CA (tam vyplníte elektronický formulář). Nabízejí se nám tři možnosti: pro fyzickou osobu, zaměstnanecký certifikát a certifikát pro pseudonym. Pro účely podpisu daňového přiznání potřebujete certifikát pro fyzickou osobu.

Při vyplňování žádosti o certifikát nesmíme zapomenout na několik podstatných věcí:

· Žádost musíme vyplňovat na počítači, na kterém bude certifikát dále nainstalován a ze kterého budeme tedy svá daňová přiznání odesílat. Povolíme-li export soukromého klíče (zadává se ve výše zmíněné žádosti), lze později podpis přenášet i na jiné počítače.

· V žádosti musíme zaškrtnout požadavek na „identifikátor MPSV“ (Ministerstvo práce a sociálních věcí), který, ač to celé vypadá nelogicky, je v požadavcích Pokynu D-252 a nelze bez něj s daňovou správou komunikovat.

· Dále je rozumné zapnout „silnou ochranu soukromého klíče“, která data pro vytváření podpisu ochrání heslem.

Kolik stojí certifikát?

Nejlevnější kvalifikovaný certifikát Standard s dobou platnosti 12 měsíců (používá 1 024 bitový kryptografický klíč) stojí 752 Kč včetně DPH.
Tip: Zkuste si vystavení certifikátu naplánovat tak, že vám 12 měsíců vystačí na podání přiznání ve dvou letech.http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/info/provoz.htm

Výstupem vašeho snažení budou data, která se zapíší na vaší disketu. Tu si vezmete na kontaktní místo I.CA, kde ověří vaši totožnost, nahrají na disketu data potřebná pro instalaci klíčů a certifikátu. Nechcete-li příliš úřadovat, nabízí se i možnost vyřídit vše v zastoupení (úředně ověřená plná moc), což však již postrádá znaky „absolutní“ bezpečnosti. Kontaktními místy I.CA jsou: všechny pobočky ČSOB (profil, názory) a dále pak samotné sídlo I.CA na Praze 9, kde lze oprávněně očekávat fundovanější přístup.

Domů si přinesete disketu s novým obsahem, spustíte z ní nový soubor (číslo ceritfikátu.html) ve webovém prohlížeči, kliknete na tlačítko „instaluj“ a vše potřebné k podepisování je hotovo.

A hurá na přiznávání
Centrální rozhraní pro podání v daňových věcech, kam patří také elektronické daňové přiznání, je umístěno na adrese http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/index.html (dále ADIS - Automatizovaný daňový informační systém). Toto rozhraní umožňuje vkládat daňová přiznání dvěma způsoby:

· ručně přímo do webových formulářů,

· ze souboru XML vygenerovaného jinou aplikací, což ocení uživatelé účetních programů apod.

Opět se nás zpravidla týká první možnost. Formuláře pro ruční vyplnění daňových přiznání jsou o poznání chytřejší než jejich papíroví sourozenci. Vyplnit lze pouze to, co do kolonek formálně patří, jste neustále kontrolováni a k dispozici jsou i tzv. průvodci a různé seznamy. Celé daňové přiznání je na závěr formálně zkontrolováno, je nabídnuta jeho poslední úprava a možnost tisku. Zbývá jenom podepsání, což zařídí sám webový prohlížeč (zeptá se, chcete-li opravdu podepsat) a konečně odeslání.

Odeslání a stav podání
Po odeslání daňového přiznání se objeví opis elektronického potvrzení podání, číslo podání a heslo k zjišťování stavu podání. Potvrzení si vytiskněte pro případné prokazování podání (například pro účely podání Přehledu zdravotní pojišťovně). Po zadání uvedeného hesla do aplikace si můžete později zjistit stav svého podání. Tuto informaci si také můžete nechat posílat e-mailem a nemusíte se o nic starat. Jednotlivé stavy vypadají takto:

 1. Podání bylo uloženo do centrální evidence podání na společném technickém zařízení správců daně a probíhá kontrola platnosti podpisu.
 1. Podání bylo uloženo do centrální evidence podání na společném technickém zařízení správců daně a kontrola platnosti podpisu byla provedena.
 1. Podání bylo odesláno na cílový finanční úřad.
 1. Podání bylo doručeno na cílový finanční úřad.
 1. Podání bylo doručeno na cílový finanční úřad, ale bylo odmítnuto.
 1. Podání bylo doručeno na cílový finanční úřad a bylo přijato ke zpracování.
Tipy Peníze.CZ
Aplikaci pro vyplnění formulářů lze stáhnout i pro off-line práci a připojení k internetu je nutné jen v okamžiku odesílání dat. Pro běžného uživatele počítače je vyplnění přiznání snadnější, než papírování. Nevýhodou je poměrně drahý certifikát, který se asi pro jedno podání ročně nevyplatí.

Přiznat se elektronicky je moderní způsob komunikace se státní správou. Nepříjemností je nezanedbatelná cena certifikátu, který má navíc omezenou dobu platnosti. Na tom by mělo Ministerstvo informatiky zapracovat. Kdo však podává několik přiznání ročně, nemusí při rozpočítání nákladů na jedno podání příliš truchlit. Čas strávený na úřadě se brzy „zaplatí“. Elektronický postup do budoucna doporučujeme všem počítačově zdatnějším jedincům, s tím, že není nezbytně nutné, aby se papírových formulářů vzdali již letos.

Autor: Jiří Šedivý
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Jiří Šedivý

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video