Než si koupíte zájezd... | e15.cz

Než si koupíte zájezd...

ZDROJ: Ženy - E15

Dana Chytilová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vybrali jste si z katalogu cestovní kanceláře hotel s výhledem na moře? Myslíte si, že v něm strávíte krásnou dovolenou?

Aby tomu tak skutečně bylo, měli byste jít do cestovní kanceláře vyzbrojeni informacemi. Poradíme vám, na co si dát ve smlouvě pozor a jak je to se stornem zájezdu.

První věcí, kterou byste si o cestovní kanceláři (CK) nebo agentuře (CA) (na rozdíl mezi nimi se podívejte do sloupku) měli zjistit, je, jestli je pojištěna proti úpadu. Společnost je ze zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu povinna vám doklad o pojištění proti úpadu předat až při podpisu smlouvy, což už může být pozdě. Proto si dopředu ověřte, zda je cestovní kancelář pojištěna, a to buď na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (seznam najdete zde) nebo u příslušné pojišťovny.

Od 1. srpna 2006 však dochází ke změně zákona a CK a CA vám budou muset předložit doklad o zaplacení pojištění proti úpadku ještě před uzavřením smlouvy. CA vám předloží doklad za CK, pro kterou zájezd zprostředkovává (následující požadavky se totiž vztahují na CK).

Rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou
Pořádat zájezdy je oprávněn výhradně provozovatel cestovní kanceláře. Cestovní kancelář může rovněž nabízet další služby cestovního ruchu, organizovat kombinace služeb cestovního ruchu pro jinou CK nebo CA, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.) a prodávat věci související s cestovním ruchem (vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, průvodce,…).
Cestovní agentura může prodej zájezdů pouze zprostředkovávat pro CK, avšak nemůže je sama na svůj účet organizovat a prodávat. Cestovní agentura nepodniká na základě koncese, ale pouze na základě ohlášení vázané živnosti, takže k jejímu provozování není vyžadováno splnění tak přísných podmínek, jako je tomu u cestovních kanceláří. Smlouvu tedy klient může uzavřít i s CA, ale pořadatelem je pouze cestovní kancelář.

Sama skutečnost, zda CK je, nebo není pojištěna, nestačí. Důležité je znát i datum, dokdy je společnost pojištěna. Pojištění se totiž většinou uzavírá na rok a obnovuje se jen, když CK vykazuje dobré hospodářské výsledky za předešlá období. Nechcete-li se tedy na vlastní kůži zažít v médiích často ukazovanou situaci klientů zanechaných v cizině napospas, pojištění nepodceňujte.


Poté, co jste si vybrali pojištěnou společnost, nastává příjemná fáze volby konkrétního zájezdu a méně příjemná podpisu smlouvy. Při té buďte zvláště obezřetní, protože na smlouvě záleží, zda si svou dovolenou užijete v klidu, či nikoliv. Co především by smlouva měla obsahovat a jak se zachovat při sjednávání smluvních podmínek, popisuje Tomio Okanuta, člen prezídia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA):

„Kromě označení obou smluvních stran, tedy klienta a cestovní kanceláře či cestovní agentury, označení místa pobytu, zda je, či není na místě doprava, a podobně, doporučujeme, aby si klient nechal do smlouvy maximálně specifikovat důležité body zájezdu. Tím mám na mysli například, zda má být zajištěn pokoj s výhledem na moře nebo jak daleko má být pláž od hotelu. 'Co je psáno, to je dáno' a vyhnete se tak dohadům, že něco bylo slíbeno ústně. Tato přesná specifikace zájezdu může být v cestovní smlouvě řešena i odkazem na číslo zájezdu v katalogu cestovní kanceláře, kde je vše pak podrobně uvedeno.

Krátce řečeno, klient by se neměl bát požádat o doplnění smlouvy, a pakliže klientovi záleží například na pokoji s výhledem na moře a cestovní kancelář mu toto odmítá dopsat do cestovní smlouvy, měl by jít raději jinam.“
Zdroj: AČCKA

Pokud CK není schopna splnit podmínky, ke kterým se zavázala, musí vám vrátit rozdíl v ceně. Společnost vám však může cenu i jednostranně, tedy bez vašeho souhlasu, zvýšit (musí však zároveň přesně stanovit způsob výpočtu jejího zvýšení). Toto platí jen pro případy výslovně stanovenéAsociaci.
Zdroj: AČCKA
Vycestovat může i cizí osoba
Na dovolenou můžete poslat místo sebe i někoho jiného, stačí to předem (někdy do určitého data) CK písemně oznámit. Společnost pak může vyžadovat zaplacení zájezdu po kterémkoli z vás. Tato možnost se vám bude hodit zejména v případech, kdy si sjednáváte smlouvu dlouho dopředu. } Pojištění zrušení cesty
Existuje ještě jedna varianta, aby dovolená nepropadla třeba v případě, když například pár dní před odjezdem onemocníte, a to pojištění storna zájezdu. Při odřeknutí zájezdu těsně před jeho zahájením vám totiž CK zpravidla nesleví ani korunu z jeho ceny. V rámci tohoto škodového produktu za vás pojišťovna uhradí stornopoplatky, které jste byli nuceni zaplatit cestovní kanceláři nebo leteckému dopravci za předem uhrazené služby, pokud vám bylo znemožněno vycestovat. Pojistnou událostí je ale zrušení cesty jen z určitých důvodů, např. z důvodu vašeho vážného akutního onemocnění či úrazu nebo úmrtí člena rodiny či spolucestujícího. Příčinou může být i vznik značné škody na majetku následkem trestného činu nebo živelní události, povolání na vojenské cvičení nebo znásilnění vaše, vaší nejbližší příbuzné či spolucestující.

V žádném případě vám ale nikdo stornopoplatek neuhradí, pokud se svévolně rozhodnete neodjet, neobdržíte vízum nebo si nemůžete vybrat tu pravou dovolenou. Neplní se, ani pokud vám ve vycestování zabrání akutní onemocnění či úraz, které existovaly již v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy, nebo chronické onemocnění.

Některé pojišťovny si účtují spoluúčast na úhradě stornopoplatku, například 20 % ze stornopoplatku z ceny zájezdu či 30 % ze stornopoplatku letenky. Pojistnou událostí nikdy není nečerpání zaplacených služeb „navíc“ (např. výlety, pronájem vozu apod.). Některé CK a CA  nabízejí toto pojištění již při sjednávání zájezdu (mají na toto pojištění smlouvu s některou z pojišťoven), můžete si je sjednat ale i dodatečně přímo u pojišťovny. Totéž platí pro cestovní pojištění, které však navíc můžete mít zahrnuto ve vaší platební kartě. Vyplatí se hlavně pro opakované nebo delší pobyty v zahraničí. Více se o různých typech cestovního pojištění včetně pojištění k platebním kartám dozvíte v článku Cestovní pojištění: nabídky jen prší, vyberte si léto bez mráčku. Autor: Dana Chytilová
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz**

Autor: Dana Chytilová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery