Novomanželské půjčky, nebo skutečná podpora? | e15.cz

Novomanželské půjčky, nebo skutečná podpora?

ZDROJ: Ženy - E15

Martin

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Jak by měl stát podporovat bydlení svých občanů?

Od roku 2008 má být DPH na stavební práce související s bydlením přesunuta do

základní sazby. Pokud se to skutečně stane, všechny akce státních úředníků typu

zvýhodněných půjček pro mladé se budou ve světle výrazného zdražení, ke kterému

v důsledku zvýšení daně z přidané hodnoty dojde, jevit spíše směšně.

Současná výše daně z přidané hodnoty na stavební práce spojené

s bydlením (5 %), bude platit pouze do konce roku 2007. To je

psáno, a zároveň tedy dáno, v přístupové smlouvě (tzv. asociační dohoda) mezi ČR

a EU. Trvale snížená sazba totiž může být podle přílohy H Šesté směrnice ES

uvalena pouze na sociální bydlení. Tento fakt jsme řadu let

považovali za neměnný, ovšem čím více se termín blíží, jako bychom si začali

uvědomovat, co vlastně bude změna znamenat.

Podraží všechny služby

Zdražení výstavby nových domů, ke kterému by došlo v důsledku

přesunutí DPH na stavební práce do základní sazby, by samozřejmě bylo

nepříjemné. Lze sice předpokládat, že by se lidé zaměřili na byty starší (podle statistiky Ministerstva pro místní rozvoj je v ČR na 1 000 obyvatel 427 bytů, podle některých

odborníků je to nyní možná už i víc, což v evropském kontextu rozhodně není

málo, nejvíce - 491 - má Francie). Jenže v důsledku zvýšené poptávky by pak i

ceny starších bytů šly nejspíše výrazně nahoru. A navíc, jejich

prodej by byl zatížen 19% DPH v případech, kdy by prodávající byl plátcem DPH

(pokud by nemovitost prodával do 3 let od nabytí).
To by ale s největší

pravděpodobností nebylo to nejhorší. „Je třeba si uvědomit, že zvýšení DPH by se

promítlo do cen všech služeb souvisejících s bydlením, což by

znamenalo větší problém než zdražení nových bytů,“ upozorňuje člen Asociace pro

rozvoj trhu nemovitostí Jiří Pácal. „Neboli každá babička by to významně

pocítila na těch nejzákladnějších a nezbytných opravách,“

dodává. Co může zvýšená DPH způsobit ukazuje srovnání obou sazeb na některých

stavebních pracech v následující tabulce (např. za rozdíl mezi sníženou a

základní sazbou u stavby rodinného domu by bylo možné koupit osobní

automobil).

Srovnání
některých prací při 5% a 19% DPH (v Kč)
PráceCena
práce
DPH 5
%
DPH
19
%
Celkem
s
DPH
5 %

Celkem
s DPH
19 %
Instalace kompletního topného systému145 0007 25027 550152 250172 550
Sádrokarton vč. zateplení45 5002 2758 64547 77554 145
Výměna oken128 0006 40024 320134 400152 320
Výměna střešní krytiny89 0004 45016 91093 450105 910
Fasáda včetně polystyrenového zateplení165 0008 25031 350173 250196 350
Stavba rodinného domu2 100 000 105 000 399 0002 205 0002 499 000
Zdroj dat: Vlastní výpočty
Vysvětlivky: Všechny
práce se vztahují k rodinnému domu o 125 m2 obytné
plochy.

Co dělají politici?

Snaha o zachování současného stavu je čím dál

viditelnější. Před časem prohlásil ministr pro místní rozvoj Paroubek, že by

bylo dobré zachovat DPH na stavební práce ve snížené sazbě i po roce 2008. Když

jsme se ale pokoušeli zjistit, zda je podle ministra v této věci skutečně možné

něco udělat, jaké kroky chce podniknout a s kým už o tom případně jednal,

nebyli nám jeho úředníci schopni říct prakticky nic.
Podle

našich informací nicméně přesunutí DPH do základní sazby od roku 2008 není nezvratným krokem. Aby k tomu skutečně dojít nemuselo, je nezbytné

splnění jedné ze dvou následující podmínek:

1) bude rozšířena příloha H šesté směrnice,
2) pokud se tak nestane, Česká republika vyjedná

prodloužení přechodného období (tedy trvalou výjimku) pro

uplatnění snížené sazby daně.

První možnost je zcela v rukou Evropské komise a členských

států EU. Zde stojí za zmínku, že již jednou, v roce 2003, se o rozšíření přílohy H v Evropské komisi jednalo, nicméně neúspěšně.

(Podle některých informací jednání zablokovaly státy, které mají trvalou výjimku

a nechtěly totéž umožnit ostatním). Druhá možnost pak závisí ryze na prioritách a obratnosti české diplomacie.

Ministr Paroubek nejspíš celou věc příliš rozmyšlenou nemá

(soudě podle reakce jeho podřízených) a svými výroky chtěl především vyvolat

dojem, že má starost o naše blaho. Do problému se ale pár dní po něm vložil i

ministr financí Sobotka, který již byl konkrétnější. Řekl, že

se pokusí vyjednat trvalou výjimku na nižší DPH u prací spojených s bydlením. Na

dotaz Peníze.CZ jak velká je šance na úspěch, odpověděl Radek Němeček z

tiskového oddělení úřadu. Podle něj je pravděpodobnost, že se výjimku prosadit

podaří, poměrně vysoká. Tvrzení opírá o fakt, že se to řadě jiných států EU podařilo. K zemích, které mají v tuto chvíli sníženou sazbu DPH nebo

dokonce zproštění od daně na stavební práce související s bydlením patří podle

internetové zdroje Euroguide např. Francie, Belgie, Rakousko, Španělsko, Itálie

či Portugalsko.
Daňový poradce Milan Marko soudí, že odhadovat české šance

je obtížné, nicméně jelikož je stavebnictví považováno za motor ekonomiky, určité šance na dohodu existují. (Závažným

souvisejícím problémem je, že podle šesté směrnice jsou sazby DPH v Evropské

unii domluveny jen do roku 2005, členské státy se tedy budou muset dohodnout,

jak to bude dál, upozorňuje Marko. A jednání jistě nebudou

jednoduchá.)
Studii, která by analyzovala dopady zvýšení DPH na stavební

práce, ať už z hlediska přínosu pro státní rozpočet či situace na trhu s

bydlením, Ministerstvo financí nemá. Podle Němečka prý z důvodu výše zmíněného

optimismu, že se podaří prosadit výjimku. (O této možnosti se nicméně začalo

diskutovat až v letošním roce.)
Ministerští úředníci nejsou ovšem jediní, kdo

v této oblasti vyvíjí aktivity. Organizací, která se pokouší sondovat co je

možné v této věci udělat, je již zmíněná Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Podle

jejích představitelů by zvýšení DPH na stavební práce související s bydlením

bylo chybou.

Skutečná podpora bydlení?

(Staro)nová vláda ČR označila za jednu ze svých priorit právě podporu bydlení . Za tímto účelem ministr pro místní

rozvoj spřádá plány například na „novomanželské půjčky“, zatím

poslední návrh hovoří o 300tisícovém úvěru na 20 let s 2% úrokem pro lidi do 36

let. Otázkou je, komu přesně bude půjčka určena, resp. kdo na ni nakonec

dosáhne, zda mladým skutečně umožní pořídit si bydlení či zda je to podpora

zaměřená správným směrem. Odhlédněme ovšem od podobných otázek, neboť nejsou

tématem tohoto článku.

Jisté je jedno: jednou z hlavních aktivit na poli podpory bydlení by mělo být prosazení trvalé výjimky na snížení DPH u stavebních prací souvisejících s bydlením. Pokud by to naše politická reprezentace

nedokázala, její akce typu „novomonželské půjčky“, které u řady ekonomů

vyvolávají přezíravý úsměv, by pak totiž k smíchu skutečně byly. Nebo spíše k

pláči?
Podle slov mluvčího Ministerstva financí Radka Němečka je na

zasednutí k jednacímu stolu s bruselskými úředníky dost času.

Vzhledem k tomu, že podle přístupové smlouvy má být DPH na stavební práce

zvýšena až od roku 2008 (resp. poloviny roku 2007), jednání přijdou na řadu v

letech 2005 či 2006, říká Němeček.
Jenže neuvěřitelné zmatky spojené s

novelou zákona o DPH, která byla přijata s nadsázkou řečeno „půl hodiny po

dvanácté“, resp. doslova pár dní před datem platnosti, tedy před 1. květnem

2004, jsou příliš čerstvé paměti. Nejde přece jenom o to stihnout vyjednat

trvalou výjimku v termínu. Na takto zásadní změnu, ať už ve smyslu zachování

statu quo či přesunutí DPH do základní sazby, se řada lidí a subjektů potřebuje připravit s dostatečným předstihem. V normální zemi by to tak

alespoň být mělo, ovšem naše nedávné zkušenosti s již zmiňovanou novelou zákona

o DPH ukazují, že my se na to příliš spoléhat nemůžeme. Doufejme, že to naši

političtí reprezentanti tentokrát zvládnou lépe.

Autor: Martin Zika

Autor: Martin

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video