Otcovské – mějte svého muže při sobě | e15.cz

Otcovské – mějte svého muže při sobě

ZDROJ: Ženy - E15

Josef Kraus

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nedávno jsme vám přinesli zprávu o zavádění tzv. Prorodinného balíčku, jehož cílem je podpora rodin s dětmi. Pojďme se podívat na novinku nazvanou otcovské.

Zavedením otcovského si Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje podpoření vazby mezi otcem a dítětem v první fázi života malého drobečka. A co že to otcovské vlastně je? Jedná se prakticky o novou dávku nemocenského pojištění. Zajímá vás to? Pak čtěte dál.

Princip otcovské


Účelem této nové dávky je podpořit otce, který se v prvních dnech života svého dítěte hodlá věnovat právě jemu místo svého zaměstnání. Dle názoru ministerstva a psychologů je pro dítě v rané fázi života důležitý styk s otcem. Konečně toto je důležité i pro samotného tatínka, aby se dokázal naplno ujmout své rodičovské role. Otcovské tak nemá za cíl pouze finančně podpořit mladé rodiče, ale především upevnit vazby uvnitř rodiny.

Princip tohoto systému spočívá v tom, že otec novorozeněte může dočasně přerušit výkon své výdělečné činnosti, která mu bude proplacena, aby mohl vypomoci čerstvé matce s péčí o dítě. Slova novorozeně a čerstvá matka zde nejsou uvedena náhodou. Otcovské totiž platí pouze v prvních šesti týdnech věku dítěte. Později již na účast v tomto systému nebude mít muž právo.

Kdo má na něj nárok


Účelem otcovského má být posílení vazby mezi dítětem a jeho biologickým rodičem. To znamená, že nárok na otcovské bude mít otec dítěte i v případě, že matka bude provdána za jiného muže. Zjednodušeně, otcovské náleží tomu, kdo je v rodném listě dítěte zapsán jako otec. Rodným listem se pak bude otec při žádosti prokazovat na úřadě. Manžel nebo druh matky nemá na otcovské žádný nárok a to ani v případě úmrtí biologického otce.

Otcovské dále náleží všem pojištěncům nemocenského pojištění. Pro zvolení nemocenského pojištění se ministerstvo vyjádřilo v tom smyslu, že jde o začlenění co nejširšího okruhu lidí do participace na systému. Dosáhne na něj každý, kdo se účastní nemocenského pojištění včetně OSVČ (ty musí být účastny nemocenského alespoň tři měsíce před nárokováním otcovského) a dalších specifických zaměstnání.

Nárokovat si otcovské může pojištěnec pouze jednou. Platí zde zásada „jeden porod – jedna dávka“. Z toho vyplývá, že otcovské náleží pouze jednou a to i v případě vícečetného porodu. Samozřejmě, že při příchodu dalšího dítěte má muž opět na otcovské nárok. Ten také zaniká dnem případného úmrtí dítěte či na druhé straně překročením jeho věku šesti týdnů.

Péče pod (ne)kontrolou


Jako podmínku nároku otcovského si ministerstvo stanovuje, že pojištěnec musí o dítě osobně pečovat. Rozsah péče nebude v zákoně přesně vymezen a bude se odvíjet případ od případu. Tato část je však z hlediska praxe velice problematická. Není nikde uvedeno, jak se bude míra pečování kontrolovat, kdo bude rozhodovat o tom, jestli je péče adekvátní k pobírání otcovského, či je naopak malá a proto bude otcovské odebráno.

Problém spočívá také v tom, že není vyžadováno soužití otce s matkou, čímž se k naplnění péče nemůže vyžadovat, aby tak docházelo čistě v bydlišti matky. V návrhu ministerstva se přímo píše, že péči lze vykonávat i v bydlišti otce či kdekoli jinde (na chatě, u příbuzných, apod.) Nepoužitelným se tak stává systém kontroly pracovní neschopnosti, kdy kontrolor zjišťuje vaši přítomnost v domácím prostředí a na základě toho rozhoduje o případném odebrání nemocenské.

A i kdyby vás někdo přistihl při tom, že zrovna v danou chvíli o dítě nepečujete, kdo posoudí a podle jakého klíče, jestli vám má být otcovské odebráno? Je odskočení si na hodinu nakoupit neadekvátní péče o dítě, kterou je třeba penalizovat, nebo není? Bez upřesnění této oblasti reálně hrozí, že se tato myšlenka zvrhne v pouhou „flákárnu“ pro čerstvé tatínky za peníze nás všech.

Co na to státní pokladna?


Výše otcovského za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu. Vyplácet se má, po dobu jednoho týdne. Ministerstvo očekává, že navrhované opatření využije 70 – 90 % otců. Roční dopad na státní kasu se odhaduje na 300 – 400 mil. Kč za výplatu otcovského, 200 – 240 mil. Kč. ztratí kvůli snížení výběru sociálního a zdravotního a snížení výběru daní z příjmu fyzických osob se předpovídá o 80 – 100 mil. Kč.

Jedná se tak o částku přesahující půl miliardy korun, která padne na poskytování otcovského. Bohužel ministerstvo neuvádí, z jakých zdrojů hodlá tento program, který je běžný v několika evropských zemích, financovat. Ministerstvo práce a sociálních věci je z hlediska odběru peněz ze státního rozpočtu nejsilnějším ministerstvem. Doufejme, že tento program bude financován z ušetřených financí ministerstva a nebude znamenat další zvýšení deficitu státního rozpočtu.

Autor: Josef Kraus

Autor: Josef Kraus

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video