Práce v týmu - jak ji zvládout bez újmy na zdraví | e15.cz

Práce v týmu - jak ji zvládout bez újmy na zdraví

ZDROJ: Ženy - E15

Josef Kraus

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Práce v týmu je klíčová v celé řadě oborů, přičemž efektivita celku nevypovídá pouze o efektivitě všech členů týmu, ale také o jeho správném vedení a spravování.

Na úvod si vysvětlíme, co se anglickým souslovím team management vlastně myslí. Jedná se o soubor technik, procesů a nástrojů pro organizování a koordinaci skupinky (týmu) jedinců pracujících na shodném cílu. Pod team managementem si můžeme také představit identifikování charakterů jednotlivců a volbu vhodného přístupu práce s nimi.

Jednotlivé týmy se od sebe vždy nějakým způsobem liší (organizací, hierarchií, velikostí), stejně jako jsou vždy odlišní jeho členové, takže univerzální poučka pro jejich správu a vedení neexistuje. Můžete se ale sérií opatření o svém týmu více dozvědět, poznat jej a díky tomu řádně spravovat.

Poznávání

Úplným začátkem pro práci s týmem a jeho vylepšováním je poznat co nejlépe jeho členy. Nemyslí se tím nutně vyptávání se na osobní věci a šťourání se v rodinných záležitostech, ovšem i tyto informace mohou být důležité. Čím více víte o členech týmu, tím lépe jej dokážete organizovat.

Vhodným nástrojem jsou populární teambuildingy, které pomohou nejen vám, coby vedoucímu týmu, ale také jeho členům v poznávání svých kolegů. Neformální akce rozšíří informovanost, ty organizované zase prověří schopnost jednotlivců jednat v předem připravených situacích, vylepší schopnost jejich vzájemné koordinace a utuží kolektiv.

Důležitost delegování

Pracovní tým máte od toho, abyste zvládli rychleji, efektivněji a pořádněji splnit své úkoly. Nemusíte tedy dělat všechno sami, k ruce máte další pracovníky. Základním předpokladem úspěchu a efektivity práce je přitom vhodné delegování úkolů, ale i pravomocí. K tomu vám do značné míry pomůžou informace získávané poznáváním (viz výše).

Je nutné začít představením cíle týmu všem jeho členům. Dále je třeba přidělit každému jeho úkol a pečlivě vymezit hranice působnosti, aby nezůstalo hluché místo. V případě, že se úkoly členů určitým způsobem překrývají, musíte určit kompetence a pravomoci. Také je vhodné vysvětlit odpovědnost a způsob komunikace uvnitř týmu i vůči vám osobně.

Motivace

Aby tým správně šlapal a odpovědně pracoval, je třeba jej náležitě motivovat k co nejvyšším pracovním výsledkům i vzájemné kooperaci jeho členů. Pokud máte tým, který je z určené práce nadšen, jeho členové jsou motivovaní sami o sobě, můžete si gratulovat. To se ovšem stává zejména v případech dobrovolnické práce, koníčků apod.

Druhý extrém spočívá v případě, kdy tým má naopak k zadané práci odpor, členové se vyhýbají odpovědnosti, chybí jakákoli vlastní invence či přístup apod. V takové chvíli jen motivace nestačí, ale musíte na práci pravidelně dohlížet, kontrolovat výsledky, direktivně určovat jednotlivé úkoly a tlačit na dodávání pracovních výstupů.

V takové situaci je motivace vhodná pomocí osvědčené metody cukru a biče. Čím horší tým, tím je třeba přidat více cukru v podobě finančních bonusů, prémií, odměn, zvýšené dovolené a dalších libovolných benefitů a také více máchat bičem v podobě strašáku pokutou, snížením mzdy nebo rovnou vyhazovem.

Rozvoj týmu

Pokud spolupracujete se svým týmem nějakou delší dobu nebo zastáváte více pracovních úkolů po sobě, pak je vhodné investovat čas, snahu i peníze do rozvoje týmu. Úplně základní technikou je dodávání pravidelné zpětné vazby jednotlivým členům. Sdělíte jim své dojmy, (ne)spokojenost, navrhnete vylepšení a sami si poslechnete jejich návrhy.

Kromě individuálního přístupu je dobré pracovat na lepší koordinaci a soudržnosti členů týmu mezi sebou. Opět se dostáváme k tématu teambuildingu, který dokáže stmelit kolektiv a zjednodušit vzájemnou komunikaci. Nabízejí se rovněž různé vzdělávací a zkušenostní kurzy, které jsou závislé na finančních možnostech zaměstnavatele.

Komunikace

Téma komunikace jsme zde již několikrát naťukli. Nejde jen o to, aby se některý člen týmu nestyděl či nebál oslovit jiného či přímo vás (což odstraňuje teambuilding), ale jde také o vhodný výběr komunikačních kanálů po technické i jiné stránce.

Je nutné zvážit, nakolik vás e-maily, smsky a telefonické hovory udržují v obraze, a nakolik vás naopak omezují a odvádí od práce. Sdílení informací v Outlooku může být přínosné, ale trávit e-mailovou komunikací třeba dvě hodiny denně už je kontraproduktivní. Osobní schůzky celého týmu dvakrát za týden mohou být lepším řešením atd.

Autor: Josef Kraus

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video