Proč mít dobrou životní pojistku? | e15.cz

Proč mít dobrou životní pojistku?

ZDROJ: Ženy - E15

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Životní pojištění nám poskytuje důležitou pojistnou ochranu a jako bonus nabízí také spoření. Navíc je podporováno státem formou daňového odpočtu. Jeho uzavření je pro mladé tatínky i maminky zodpovědným krokem. V případě zdravotních problémů nebude rodina bez prostředků.

Čím dříve životní pojištění uzavřeme, tím lépe

Ačkoli není snadné hledat rezervy v rodinném rozpočtu mladé rodiny, měli by mít oba partneři uzavřenu dobrou životní pojistku. S ní máme totiž jistotu, že naše rodina nebude mít během dlouhodobé nemoci či úrazu finanční problémy. Když mají rodiče dobré životní pojištění, tak rodina nemusí mít v případě úmrtí, závažného onemocnění, dlouhodobé nemoci či nuceného odchodu jednoho z živitelů do invalidního důchodu finanční problémy. Dobrá životní pojistka tak přináší rodině potřebnou jistotu a klid. Když nebudeme čerpat dříve, tím lépe. Primárním cílem životního spoření je pojistná ochrana, přesto dostaneme na konci spoření zajímavou naspořenou částku. Životní pojištění tak můžeme chápat rovněž jako jeden z produktů k zajištění na penzi.

Jsme zodpovědní vůči své rodině

Dlouhodobé zdravotní problémy jsou velmi nepříjemné. Zdraví je pro nás vždy na prvním místě. Životní pojištění nám sice nezaručí, že budeme zdraví, ale budeme mít jistotu, že se z důvodu nemoci nedostaneme do finančních problémů. Nemocenské dávky jsou totiž citelně nižší než naše standardní mzda. Dočasně nezaměstnaní občané na ně přitom ani nemají nárok.

Náklady na zdravotní péči navíc v budoucnu porostou. Živitel rodiny by měl být v každém případě vždy velmi dobře pojištěn. Jedná se o zodpovědný krok. V případě závažných zdravotních problémů nebo úmrtí nezůstane totiž rodina bez peněz. Finanční prostředky z životního pojištění jí značně pomůžou.

Pro OSVČ je životní pojištění nutností

Na rozdíl od zaměstnanců nemají osoby samostatně výdělečně činné automaticky nárok na nemocenské dávky. OSVČ musí být dobrovolně účastny nemocenského pojištění. To je však pro většinu OSVČ finančně nevýhodné. Jsou-li tatínek a maminka samostatně výdělečně činní, tak je pro ně životní pojištění velmi důležitým finančním produktem. Navíc na nemocenské dávky by měli v případě zdravotních problémů nárok až od 22. dne nemoci. Nemocenské dávky pro OSVČ jsou při nízkých platbách dobrovolného nemocenského pojištění nízké. A vyšší platby na dobrovolné nemocenské pojištění znamenají automaticky vyšší platby na důchodové pojištění.

Zpravidla nejlepším řešením pro OSVČ je mít dobré životní pojištění s parametry nastavenými tak, aby mohly co nejdříve v případě zdravotních problémů čerpat dávky právě ze svého životního pojištění. Šetřit na něm není v tomto případě správným finančním rozhodnutím. Dobrá životní pojistka vyjde levněji než placení vysokých záloh na dobrovolné nemocenské pojištění. Pojistku je potom potřeba upravit v závislosti na požadovaném plnění v době nemoci. Čím vyšší bude denní plnění, tím více klient na roční pojistce zaplatí. Dále však rozhodují další parametry, jako je například karenční doba, tj. od kterého dne nemoci bude klient od pojišťovny dostávat peníze. V případě posunutí karenční doby se dá ušetřit. Například při vzniku nároku na plnění až od 15. dne nemoci.

Platíme nižší daně

Pravidelné měsíční platby na životní pojištění nám snižují i daňovou povinnost. Životní pojištění patří mezi finanční produkty podporované státem a mezi nezdanitelné položky snižující základ daně vyjmenované v § 15 zákona o dani z příjmu. Od základu daně si lze odečíst zaplacené pojistné až do výše 12 000 Kč za rok. Občané platící 1000 Kč měsíčně na životní pojištění tedy maximalizují svoji daňovou úlevu. Za rok 2012 znamená spoření 1000 Kč měsíčně daňovou povinnost nižší o 1800 Kč (15 % z 12 000 Kč). Ve smlouvě musí být však výplata pojistného sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy poplatník daně dosáhne 60 let. Zaplacené příspěvky se uplatní buď v daňovém přiznání, nebo v ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem. Pojišťovny zasílají vždy začátkem roku potvrzení o zaplacených příspěvcích na životní pojištění a tento doklad je nedílnou součástí daňového přiznání nebo ročního zúčtování mezd.

Proč se vyplatí i prarodičům?

Čím dříve životní pojištění uzavřeme, tím lépe. Uzavřít životní pojištění se však vyplatí i v předdůchodovém věku. Také prarodiče by měli mít dobrou životní pojistku, budou mít jistotu, že v případě nepříznivé zdravotní situace nebude finančně ohrožena jejich rodina. S dobrou životní pojistkou jsou klienti zajištěni pro případ dlouhodobé nemoci, invalidity i úmrtí. Lze rovněž získat asistenční službu nebo pojištění pro případ nesoběstačnosti.

Invalidní důchod nedostane každý

Občané, kteří na případné zdravotní problémy nemyslí a nemají uzavřenu vlastní adekvátní pojistnou ochranu, jsou odkázáni při dlouhodobém nepříznivém zdravotním stavu pouze na invalidní důchod nebo sociální dávky. Toto řešení není šťastné. Finanční zajištění je totiž nedostatečné. Navíc invalidní důchod nedostane každý, kdo má zdravotní problémy. Je nutné splnit zákonné podmínky ohledně potřebné doby pojištění.

Stejně jako klesá postupně starobní důchod, klesají i invalidní důchody. Navíc se zpřísňují podmínky pro přiznání invalidního důchodu třetího nebo druhého stupně. V současné době tak někteří občané se zdravotními problémy dosáhnou na invalidní důchod nižšího stupně než v minulosti. Invalidní důchod prvního stupně je přitom přibližně o 45 % nižší než invalidní důchod 3. stupně.

Autor: Petr Gola

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video