První pomoc pro případ ztráty peněženky | e15.cz

První pomoc pro případ ztráty peněženky

ZDROJ: Ženy - E15

Kateřina Boušová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Přišli jste o peněženku a s ní také o platební karty, občanský a řidičský průkaz, legitimaci MHD či průkaz pojištěnce?

Co honem dělat, kam zavolat, co musíte doložit, za jak dlouho dostanete novou kartu, doklady a kolik to všechno bude stát? Odpověď na tyto i další otázky najdete v našem článku.

Ztráta či zcizení karty je nepříjemná záležitost, ale pokud banku kontaktujete okamžitě po zjištění ztráty či krádeže karty nebo se pro tento případ pojistíte, nemusí to být tak hrozné. Elektronické karty banky obvykle blokují okamžitě a za případné finanční ztráty přebírají zodpovědnost ihned po nahlášení. U embosovaných karet je situace o něco složitější. Tento typ karet totiž umožňuje i elektronicky neověřované transakce, a tak musí být navíc zařazeny na tzv. stoplist, neboli listinu odcizených či ztracených karet, a to může chvíli trvat. Některé banky proto odpovědnost přebírají až od půlnoci následující po nahlášení. Řešením může být pojištění karty, které kryje zneužití karty i zpětně a často i náklady na její blokaci. Cena pojistky se pohybuje v řádech stovek korun (od 170 Kč do 1 300 Kč), a to podle výše pojistného krytí. Více se o pojištění karet dozvíte např. v článku Zneužití PINu u karty stále pojistí jen jediná banka.

.

Když zjistíte, že kartu postrádáte, co nejdříve kontaktujte banku, která vám kartu vydala. Banky mají pro tento účel zřízeny speciální telefonní linky, kam můžete volat 24 hodin denně 365 dní v roce. Pokud o kartu přijdete v zahraničí, lze kontaktovat i asistenční službu příslušné karetní asociace (VISA, MasterCard atp.) či ztrátu nahlásit v jakékoli jiné členské bance karetních asociací, ta má povinnost co nejdříve informovat vydavatelskou banku. Telefonát je v případě zelené linky zdarma, jinak za běžnou sazbu telefonního hovoru. Pozor, některá banka vyžaduje telefonickou blokaci ještě dodatečně písemně potvrdit, např. ČSOB (profil, názory), Volksbank (profil, názory). 

Postup při ztrátě či krádeži platební karty u jednotlivých bank

V přehledné tabulce najdete informace potřebné pro blokaci elektronických i embosovaných platebních karet vydaných u deseti největších českých bank. Dozvíte se, kam volat, za jak dlouho banky kartu zablokují a kolik to bude stát, kdy banky přebírají odpovědnost za případné zneužití karty, za jak dlouho a za kolik vám vydají novou kartu a také informaci, jaké typy pojištění banky ke kartám nabízí.

Telefonní číslo do banky si nejlépe někam poznamenejte a noste je při sobě, ovšem logicky odděleně od platební karty. V případě zneužití karty s použitím PINu banka ani pojištění ztráty nekryje. Výjimkou je Česká spořitelna (profil, názory), ale pouze v případě, že kartu použil sám  držitel, a to pod pohrůžkou fyzického násilí. Doporučujeme odcizení karty také nahlásit na policii, máte-li kartu pojištěnu, téměř všechny banky po vás budou chtít kopii policejního zápisu. U většiny bank je blokace či stoplistace karet nevratná. Tzn. i když byste kartu třeba dodatečně našli, už je nepoužitelná. Tak jako tak tedy budete muset požádat o vydání karty nové, na kterou si ovšem nějaký ten den počkáte a většinou za její vydání znovu zaplatíte. V zahraničí můžete případně využít nouzových služeb Emergency Card Replacement nebo Emergency Cash Advance, kdy vám kartu nebo hotovost zahraniční banka vydá okamžitě. Tato služba ale není levná, počítejte s náklady v řádech tisíců korun (např. u KB stojí nouzová karta 4 000 Kč a hotovost 3 500 Kč).

Kde, jak a za kolik vyřídit nové doklady
Vedle platebních karet s sebou v peněžence obvykle nosíme řadu dokladů. Ani jejich ztráta není „bezbolestná“, při vyřizování nových dokladů se nevyhneme běhání po úřadech, vyplňování žádostí a placení pokut.

Občanský průkaz
S žádostí o vystavení ztraceného či zcizeného občanského průkazu, případně cestovního pasu se obraťte na obecní úřad podle místa vašeho trvalého bydliště. Občanky i pasy v současné době vystavují tzv. obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady pověřené vedením matrik nebo magistráty města. Jejich přehled nejsnáze najdete na internetu: buď na stránkách Portálu územní samosprávy nebo na webu Portálu veřejné správy České republiky.

Při ztrátě či krádeži občanského průkazu se také co nejrychleji obraťte na policii nebo kontaktujte příslušný obecní úřad, který doklad „zablokuje“. I občanský průkaz nebo pas jsou totiž jako průkazy totožnosti zneužitelné. Databáze neplatných dokladů je k nahlédnutí na stránkách Ministerstva vnitra. Magistrát či úřad vám vydá doklad potvrzující ztrátu občanského průkazu, který slouží jako „dočasná“ občanka a kterým se budete prokazovat do doby, než dostanete nový občanský průkaz.

O nový občanský průkaz byste měli požádat nejpozději do 15 dnů od ztráty či zcizení. Připravte si potvrzení o občanském průkazu, tedy doklad, který jste dostali jako „náhradní“, fotografii rozměrů 3,5×4,5 cm, rodný list (případně křestní list, nebo jiný doklad, kde je vaše rodné číslo), 100 Kč na pokutu a vyplněnou žádost o občanský průkaz, tu získáte na místě. Pokud do občanky chcete uvést titul, na úřadě budou chtít jeho dosažení doložit, např. vysokoškolským diplomem. Novou občanku si  pak můžete vyzvednout do 30 dnů od podání žádosti. Na úřad si musíte zajít osobně, vyřízení elektronickou cestou v České republice zatím nefunguje a je otázkou, jestli vůbec kdy bude.

Cestovní pas
Není obvyklé cestovní pas běžně nosit při sobě, někdo jej nemusí vlastnit vůbec, ale pro pořádek jej také zařazujeme. Jak bylo zmíněno výše, stejně jako vystavení občanského průkazu i cestovní pas spadá do kompetence magistrátu města či vybraných obecních úřadů. Za pas se strojově čitelnou zónou, který platí deset let, zaplatíte správní poplatek 200 Kč, za pas pro dítě do 15 let 50 Kč (platnost pasu je 5 let). Tyto „normální“ pasy se vydávají do 30 dnů. Pas vystavený expresně (lhůta pro vydání není přesně stanovena, ale je kratší než 30 dnů), ovšem bez strojově čitelné zóny a s omezenou platností pouze na 1 rok, stojí 600 Kč. Opět musíte vyplnit žádost, doložit fotografii a doklad pro ověření údajů, který jste do žádosti uvedli (např. občanský průkaz či rodný list).

Řidičský a technický průkaz
Opět kontaktujte magistrát či obecní úřad s rozšířenou působností podle vašeho trvalého bydliště, a to do 5 dnů. S sebou si vezměte nějaký doklad totožnosti, fotografii a 50 Kč na správní poplatek, tradičně budete muset vyplnit žádost. Úřad vám vystaví dočasné „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu“. To nahrazuje řidičský průkaz a platí 30 dnů, ovšem pouze na území ČR. Ministerstvo dopravy dodává: „Bez tohoto potvrzení nelze řídit!“ Během 30 dnů vám úřad nebo magistrát vystaví nový řidičský průkaz. Novela zákona o provozu na pozemních komunikací, která vstoupí v platnost letos v červenci, počítá už také s institutem expresního vydání řidičského průkazu do 5 dnů za správní poplatek 500 Kč.

Pokud přijdete i o tzv.“malý techničák“, tedy osvědčení o registraci vozidla, máte povinnost tuto skutečnost nahlásit na příslušný odbor dopravy obecního úřadu či magistrátu, opět nejpozději do 5 dnů. Oprávněnou osobou k jednání je osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Po předložení dokladu totožnosti vám za 100 Kč na odboru dopravy obecního úřadu či magistrátu města na počkání vydají duplikát.

Legitimace MHD
Podle Ministerstva dopravy nelze postup při ztrátě legitimace MHD zobecnit. Vždy záleží na smluvních podmínkách daného dopravce v konkrétním městě. Odkazy na stránky dopravců v jednotlivých českých městech najdete na webu MHD Spoje

V Plzni na MHD fungují čipové karty (ISIC), její duplikát vám dopravce vystaví na základě žádosti a za poplatek. V případě, že máte jízdní tarif zaplacen, vystaví vám tzv. „nulovou jízdenku“, kterou se prokazujete v době mezi podáním žádosti o duplikát a výrobou nové karty. Kartu vám navíc zablokují proti případnému zneužití. Pokud jste v původní žádosti poskytli souhlas s uchováním fotografie v elektronické podobě, není nutná nová fotografie. Stejně tak studenti i důchodci nemusí nárok na zvýhodněné jízdné znovu dokládat, tato skutečnost je uložena v databázi.

V Praze vám duplikát legitimace vystaví na dvou místech: v ulici Na Bojišti v Praze 2, kde je centrální dispečink a na Praze 4 Roztylech. V případě, že jste držitelem evidovaného průkazu, tzn. uvedli jste při vystavování legitimace svoje osobní údaje stačí pro vystavení duplikátu říci svoje jméno, příjmení a datum narození. V okamžiku vystavení duplikátu je původní legitimace automaticky zablokována. Únorovou novinkou pražských Dopravních podniků je vystavování duplikátu kupónu s volitelným začátkem doby platnosti (je tištěn z počítače), jedenkrát za dva roky máte v případě ztráty či krádeže kupónu nárok na nový se stejnou dobou platnosti. Kupón vám dopravce vydá zdarma, zaplatíte jen pokutu 60 Kč.

Průkaz pojištěnce
Ze zákona je povinnost ztrátu či zcizení karty pojištěnce ohlásit zdravotní pojišťovně do 8 dnů. V České republice působí celkem 9 zdravotních pojišťoven a každá má trochu jiná pravidla, obraťte se proto rovnou na tu svoji. Některým pojišťovnám stačí skutečnost, že jste kartu ztratili nebo vám byla zcizena oznámit telefonicky, někdy musíte na pobočku zajít nebo oznámení poslat písemně. Duplikát karty pojištěnce vám pojišťovna vystaví obratem a zdarma. Odkaz na webové stránky jednotlivých pojišťoven najdete ve sloupku.

Autor: Kateřina Boušová
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Kateřina Boušová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video