Reklamace už nemusí skončit jen u soudu | e15.cz

Reklamace už nemusí skončit jen u soudu

Táňa Chadrabová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Od dubna se spotřebitelé nebudou muset bránit proti nepoctivým obchodníkům pouze u soudu.

Začne fungovat systém, kdy se lze svých práv domoci levněji a rychleji buď s pomocí zprostředkovatele, nebo rozhodčího soudu.
Zná to snad každý. Mikrovlnka nehřeje, do bot teče, po malířích zůstali na stěnách „kocouři“. Někdy se reklamaci uplatnit podaří, jindy spotřebitel slyší, že si za závadu může sám, třeba špatným používáním. Dovolat se nápravy je v takovém případě často složité. V krajním případě se lze samozřejmě soudit. Náklady ale bývají většinou vyšší než způsobená škoda.

Jak se bez soudu domoci svých práv

Podání informace na kontaktní místo
Hospodářská komora ČR a spotřebitelské organizace mají v celém procesu funkci zprostředkovatele informací o alternativních možnostech, kterými může poškozený spor řešit, tedy prostřednictvím tzv. mediace nebo rozhodčího řízení. Spotřebitel se bude moci obrátit na kontaktní místa HK ČR nebo spotřebitelských organizací, a to poštou, osobně do protokolu nebo elektronicky. K tomuto bude mít k dispozici formulář, v němž může popsat svoji stížnost spolu s informací, zda preferuje mediaci, nebo rovnou arbitráž. Pracovník kontaktního místa doručí stížnost druhé straně, která bude mít 15 dnů na vyjádření.

Mediace - smírčí řízení
Ve chvíli, kdy se obě strany shodnou na řešení sporu prostřednictvím tzv. mediace (je bezplatná), určí si nezávislého mediátora, který se bude snažit obě strany snaží dovést k dohodě. Mediační dohoda bude sepsána do závazné smlouvy, která projevuje reálnou vůli stran a je právně vymahatelná.

Arbitráž – rozhodčí řízení
V případě neúspěšné mediace může kterákoliv ze stran požádat o rozhodčí řízení, které se bude konat u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. O rozhodčí řízení nakonec jedna nebo druhá strana může požádat již ve chvíli podání stížnosti. K jeho zahájení je pak potřeba souhlasu obou zúčastněných stran. Řízení může proběhnout také elektronicky. Výsledkem řízení je nález rozhodce, který je po uplynutí lhůty k plnění soudně vykonatelný. Vymahatelnost právě je tedy zajištěna.

Zdroj: MPO

Ve většině sporů, které dnes spotřebitelé s obchodníky vedou, se jedná o reklamační řízení. Pokud se spotřebitel a prodejce nedohodnou, může spotřebitelský spor vyřešit pouze soud. Tato cesta je obvykle zdlouhavá a finančně nevýhodná. To obvykle spotřebitele odradí, aby za svá práva bojoval až do konce. Mimosoudní řešení sporů, při nichž rozhodují stanovení rozhodci, které je rychlejší a levnější a je obvyklé ve většině evropských států, v České republice doposud chybělo.

To se změní na začátku dubna, kdy začne fungovat pilotní projekt Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory a spotřebitelských organizací. Projekt má otestovat účinnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v Českých podmínkách. Poškozený spotřebitel se bude moci obrátit na některou ze spotřebitelských organizací či přímo na Hospodářskou komoru se žádostí o mimosoudní vyřešení sporu s obchodníkem. Tyto organizace do patnácti dnů předají stížnost prodejci. Ten se bude moci se spotřebitelem dohodnout na osobě mediátora, který jim pomůže při vyřešit. Když se nedohodnou, přijde na řadu rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu Hospodářské komory. Ministerstvo předpokládá, že se mimosoudně může vyřešit až tři tisíce sporů.

V první a druhé fázi nebude ani jedna ze stran sporu platit žádné poplatky. Pokud se spor dostane do třetí fáze, arbitráže, zaplatí navrhovatel rozhodčímu soudu poplatek ve výši 800 Kč. Podle předpokladů ministerstva do této fáze dospěje maximálně třetina sporů. I tak ale budou náklady na mimosoudní řešení sporu relativně nízké, protože se sníží náklady na zastupování a dojíždění, neboť řízení se může uskutečnit písemně. Zcela pak odpadnou náklady na odvolací řízení, protože o arbitráži rozhoduje rozhodčí soud pouze v jednom stupni. A proti rozhodnutí se nelze odvolat.„Dnešní stav, kdy mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v podstatě neexistuje, zvýhodňuje nepoctivé podnikatele a podnikatele, kteří prodávající nekvalitní zboží či služby. Pokud se budou zákazníci moci dovolat svých práv jednodušší a účinnější cestou, bude to nejen ku prospěchu spotřebitelů, ale také všech solidních podnikatelů,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

„Nový systém využívá existující legislativu, a není tedy nutné měnit zákony, ani zřizovat nové instituce. Předpokládáme, že mimosoudní řešení konkrétního sporu nebude trvat déle než dva měsíce, tedy výrazně méně, než je průměrná doba řízení u soudu, která se může protáhnout i na dva roky. Přidanou hodnotou tohoto projektu může být také snížení zátěže obecných soudů,“ dodává ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je založen na dobrovolné účasti obou stran, a pokud dospěje až do fáze arbitráže, je plnouhodnotnou náhradou soudního řízení.

Autor: Táňa Chadrabová
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz

Autor: Ženy - E15
http://www.penize.cz/

Autor: Táňa Chadrabová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video