Rodičovský příspěvek: dojde ke slíbenému zvýšení? | e15.cz

Rodičovský příspěvek: dojde ke slíbenému zvýšení?

ZDROJ: Ženy - E15

Ludmila Řezníčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
S ubývajícími měsíci roku 2006 roste mezi rodiči, kteří v současné době pobírají rodičovský příspěvek, napětí, zda skutečně dojde k jeho slíbenému a schválenému zvýšení.

Napjatému vyčkávání se nelze divit, nejedná o zvýšení zanedbatelné: rodičovský příspěvek by se od 1. 1. 2007 měl více než zdvojnásobit. Zákon je sice vyhlášen ve Sbírce zákonů, přesto je ale oprávněné se ptát, zda k tomuto zvýšení skutečně dojde.

V červnu 2006 pobíralo rodičovský příspěvek 304 438 rodičů (z toho 1,4 %, tedy 4 157, bylo mužů). Všichni tito lidé nyní čekají na to, zda od Nového roku skutečně dojde ke zvýšení rodičovského příspěvku ze současných 3 696 Kč měsíčně na nově uzákoněných 7 582 Kč měsíčně.

Zákonné normy pro zvýšení jsou připraveny. Novelizace zákona o státní sociální podpoře, v rámci které by mělo ke zvýšení rodičovského příspěvku dojít (viz články Zemětřesení v systému dávek sociální péče: kolik dá stát za rodičovství? a Sociální dávky plné změn: předvolební pomoc rodinám s dětmi), již byla schválena na jaře roku 2006, zákon prošel parlamentem, podepsal jej prezident a již vyšel ve Sbírce zákonů. Měl by tedy od počátku příštího roku platit.

Co přinese do sociální oblasti Nový rok?

* Zemětřesení v systému dávek sociální péče: životní a existenční minimum

|


Schválen, ale…
Ale po volbách naši politici přicházejí se zcela novou informací: na toto zvýšení prý nejsou peníze, nemůžeme si ho dovolit. Řešení situace ovšem zatím není známo. Tu skupina poradců ministra financí Tlustého navrhuje odložení platnosti tohoto zvýšení, tu zase lidé ministra práce s sociálních věcí Nečase navrhují úpravy v podmínkách rodičovského příspěvku (zkrácení doby jeho pobírání na úkor zvýšení pobírané částky apod.).

Pro rodiče se ovšem z praktického hlediska zatím nic nemění. Prozatím zůstává pouze u výroků, žádné konkrétní legislativní kroky k odložení či zrušení zmiňované novelizace se totiž nekonají a čas běží. A na to, jak to dopadne, si skutečně budeme muset počkat těch pár zbývajících týdnů.

Tiskopis on-line
Pokud si chcete vyplnit žádost předem, a tu pak rovnou na úřadu odevzdat, použijte tento tiskopis.

Co je rodičovský příspěvek a kdo na něj má nárok?
Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory (SSP), žádat o něj si můžete na úřadu práce resp. na kontaktním místě, které úřady práce pro výplatu dávek SSP mají. Síť těchto kontaktních míst je rozmístěna prakticky ve všech větších městech v ČR.

Nárok na rodičovský příspěvek mají rodiče (jeden z nich) pečující o dítě do 4 let věku, v případě zdravotně postižených dětí až do 7 let věku. Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství (viz článek Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu). V případě, že peněžitá pomoc z jakéhokoliv důvodu nenáleží, lze rodičovský příspěvek poskytnout již ode dne porodu.

Výše rodičovského příspěvku se nyní odvíjí od Jak zvládnout nemoc, Jak zvládnout péči o příbuzné, Jak zvládnout péči o příbuzné II., Jak stát pomáhá nemajetným, Jak zvládnout bydlení, Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb, Jak přežít na rodičovské, Rodičovský příspěvek doznal změn i zmatků, Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu, Jak uživit potomky, Jak zvládnout péči o nechtěné děti, Absolventi bez práce aneb dávky čerstvě po škole, Když onemocní podnikatel, Potřební podnikatelé opět dosáhnou na přídavky

Pro orientační výpočet těchto dávek jsme pro vás připravili kalkulačky:
Příspěvek na bydlení, Přídavek na dítě, Sociální příplatek, Nemocenská

Rodiče již delší dobu poukazovali na stále se zvyšující průměrnou i minimální mzdu ve státě, na zvyšování důchodů i růst ekonomiky a dovolávali se zvýšení rodičovského příspěvku. Oproti tomu podle názoru MPSV není částka rodičovského příspěvku koncipována přímo jako náhrada výdělku, ale jako sociální dávka, která má rodiči zajistit náklady na stravu a ostatní životní potřeby (v životním minimu je na stravu dospělé osoby počítána částka 2 400 Kč), a je proto postačující.

Další změny, které novela přinesla
Aby rodiče mohli svou finanční situaci vylepšovat sami, byla při rodičovském příspěvku zavedena možnost přivýdělku. Ta je sice neomezená finančně (výší výdělku), ale pokud rodič rodičovský příspěvek pobírá, může dítě mladší 3 let dávat do jeslí či školky max. 5 dnů v měsíci. Dítě starší 3 let pak může školku navštěvovat denně, ovšem pouze na 4 hodiny.
Pokud tedy rodina disponuje „hlídací“ babičkou apod. má problém kam s dítětem prakticky vyřešený. Pokud takovou osobu k dispozici nemá, může využít např. placené chůvy. Pak je ovšem nutné zvážit, zda se jí to skutečně vyplatí.

Co můžeme očekávat?
Protože se z celé EU u nás rodí nejméně dětí, viz článek Česká republika pod palbou čísel aneb rodná hrouda v kostce, bude se stát nepochybně situací rodin s dětmi zabývat i nadále.

Jak již bylo řečeno výše, zaznívají např. hlasy navrhující ponechat výši rodičovského příspěvku na rozhodnutí samotného rodiče - buď bude pobírat menší částku po delší dobu, nebo vyšší částku po kratší dobu. Také zaznívají návrhy, aby i rodičovský příspěvek byl stanoven z platu obdobně jako nemocenská či peněžitá pomoc v mateřství. Jak to všechno nakonec dopadne, ale v tuto chvíli jasné není.

Autor: Ludmila Řezníčková
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz

Autor: Ženy - E15
http://www.penize.cz/

Autor: Ludmila Řezníčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video