Rodičovský příspěvek doznal změn i zmatků | e15.cz

Rodičovský příspěvek doznal změn i zmatků

ZDROJ: Ženy - E15

Ludmila Řezníčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Za jakých podmínek mají letos matky či otcové nárok na rodičovský příspěvek? Kolik peněz mohou nově získat?

Jak si lze na rodičovské přivydělávat? Jak je to s možností získat rodičovský příspěvek při současné výplatě mateřské za měsíc narození dítěte? Co se aktuálně v této oblasti změnilo?

Rodičovský příspěvek může pobírat jak otec, tak i matka dítěte, ale vždy pouze jeden z nich. Navazuje na peněžitou pomoc v mateřství, jde ovšem o jinou dávku. Účelem příspěvku je zabezpečení potřeb rodiče po dobu, kdy pečuje o dítě ve věku do 4 let. Jestliže rodič pečuje o zdravotně postižené dítě, příspěvek bude dostávat až do 7 let věku dítěte. V tomto případě je však nutno zdravotní stav dítěte nechat posoudit posudkovou komisí Okresní správy sociálního zabezpečení. Výše příspěvku od ledna 2006 je 3 696 Kč měsíčně a nezávisí přitom na počtu dětí, o které rodič pečuje, ani na příjmu, který předtím rodič pobíral v zaměstnání. Jedině rodiče, kteří jsou zároveň studenty, mají nárok na vyšší rodičovský příspěvek, a to ve výši 3 897 Kč měsíčně.

Lze si při rodičovském příspěvku přivydělávat?
Pokud se týká výše příjmu, který by rodič přivýdělkem získal, je náš stát skutečně benevolentní, a tato výše není nijak omezená.

Podmínkou, kterou je však nutno v každém případě dodržet, je zajištění řádné péče o dítě po dobu, kdy rodič vykonává výdělečnou činnost. Platí omezení pro návštěvu předškolního zařízení, kde může být dítě mladší 3 let umístěno maximálně 5 dnů v měsíci a od 1. 2. 2006 platí, že dítě starší 3 let může být v předškolním zařízení umístěno každodenně, ne však déle než 4 hodiny za den.

Ačkoli jde o výrazné zlepšení podmínek, stále platí, že na ostatní dobu je tedy nutno zajistit péči o dítě, což jistě mnohým rodičům možnost přivýdělku značně zkomplikuje. S ohledem na stále se posouvající věk pro odchod do důchodu bude totiž přibývat zaměstnaných babiček a zároveň ubývat babiček-důchodkyň trávících čas péčí o vnoučata. Zaplatit si hlídání je bohužel dost finančně náročné, takže nezbývá než znovu konstatovat, že bude nutné důkladně zvážit finanční výnosnost případného přivýdělku.

Dávkami pro rodiny jsme zabývali v článcích:

Pro orientační výpočet těchto dávek jsme pro vás připravili kalkulačky:

Jednorázová výplata rodičovského příspěvku za měsíc narození dítěte
Velkou diskusi v posledních dnech vyvolalo obecnější rozšíření povědomí veřejnosti o možnosti získat rodičovský příspěvek při současné výplatě mateřského příspěvku za měsíc, kdy se dítě narodí. Po medializaci této možnosti a nejednotném postupu úřadů ale následně došlo k operativnímu vydání výkladu MPSV, který tuto možnost prakticky ruší.

Co se vlastně stalo? Nejednoznačnost ustanovení zákona o státní sociální podpoře pro praxi znamenala, že všechny maminky pobírající peněžitou pomoc v mateřství, kterým se nenarodilo dítě první den v měsíci, mají za daný měsíc vedle mateřské ještě nárok na výplatu rodičovského příspěvku. Protože se nejedná o zanedbatelnou částku, využilo této skutečnosti několik informovaných maminek, které si o příspěvek požádaly, a také jej i obdržely.

Na některých úřadech ovšem tuto dávku striktně neposkytovali, a když se tato možnost dostala do povědomí veřejnosti a maminky se o ni začaly hromadně hlásit, začalo se tím zabývat MPSV a vydalo výklad zákona, kterým tuto možnost ruší.

Proto všechny maminky, které si o příspěvek požádaly, ale dosud neobdržely oznámení o jeho poskytnutí, mohou očekávat, že jim bude žádost zamítnuta. Oproti tomu ty, které již obdržely oznámení, že jim bude příspěvek vyplacen, finanční částku obdrží. Také ty, které příspěvek obdržely již v minulosti, nebudou mít povinnost jej vrátit, protože jej pobíraly v dobré víře.

Stát alias chytrá horákyně
Když se seznámíme s danými možnostmi, které mladým rodinám poskytuje stát v oblasti sociálního zabezpečení, vyvstane nám jistě na mysli otázka, zda je to dostatečné. Vždy závisí na úhlu pohledu, z jakého se na sociální síť našeho státu díváme. Jiný bude pohled důchodce, jiný nezaměstnaného a zcela jiný občana-daňového poplatníka, který nepřetržitě pracuje a odvádí státu nemalé daně.

Jak by taky mohl fungovat systém rodičovské?
Je s podivem, nakolik se stát míchá do věcí, které by měly záležet na rozhodování samotných občanů. Jedním z příkladů jsou současné debaty politiků o výši rodičovského příspěvku a délce mateřské dovolené. Co ale třeba přestat cpát ženy do jedné škatulky a nechat je samotné rozhodnout, co jim vyhovuje? A namísto doby doma s dítětem definovat celkovou sumu, která bude poskytnuta? Jak by tento systém fungoval? Dozvíte se v článku Rodičovská: matky, otcové a svoboda rozhodování.

Ženy na mateřské dovolené často argumentují, že se zvyšuje minimální mzda nebo že se zvyšují důchody, ale rodičovský příspěvek zůstává stále stejný. Ministerstvo práce a sociálních věcí se naopak pyšní tím, že délka poskytování rodičovského příspěvku je jednou z nejdelších v Evropě a že částka rodičovského příspěvku není koncipována přímo jako náhrada výdělku, ale jako sociální dávka, která má rodiči zajistit náklady na stravu a ostatní životní potřeby (v životním minimu je na stravu dospělé osoby počítána částka 2 400 Kč). Kde je tedy pravda?

Jako vždy asi někde uprostřed. Je pravdou, že tak dlouhou mateřskou dovolenou, na které rodiče finančně zabezpečuje stát, ve většině evropských zemí neznají. Ale je také pravda, že patříme ke státům, kde se v přepočtu na ženu rodí nejméně dětí a naše populace rychle stárne. Není pochyb, že finanční propad pro rodinu, která ztrácí příjem jednoho z rodičů, je značný. Pokud výdělky druhého rodiče odpovídají celostátnímu průměru a rodina ještě třeba splácí hypotéku na bydlení, ocitá se rázem na hranici existenčního minima. Nelze se tedy divit, že ženy mateřství odkládají nebo se spokojují pouze s jedním dítětem.

Jaké je řešení? Bylo by bláhové myslet si, že pouhé zvýšení rodičovského příspěvku povede ke zvýšení porodnosti. K tomu bude třeba nepochybně celý komplex opatření. Ale je třeba někde začít.
Tím začátkem snad bude slibované (a vlastně již ve sněmovně i Senátu projednané) zvýšení rodičovského příspěvku na 50 % průměrné mzdy. Toto opatření by mělo začít platit od 1. 1. 2007 a rodičovský příspěvek by se měl rázem zvýšit na částku cca 7600 Kč měsíčně. Ovšem schvalovací proces ještě není zcela u konce, tak nezbývá než čekat na konečnou podobu rodičovského příspěvku.

Autor: Ludmila Řezníčková
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Ludmila Řezníčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video