Rozvod a finance | e15.cz

Rozvod a finance

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vyšší rozvodovost než v Česku je v EU pouze v Litvě a Lotyšsku. Ročně se u nás rozpadne více než 30 tisíc manželství, tedy přes tři na tisíc obyvatel. Rozvod však přináší i finanční starosti. Životní úroveň dítěte klesá…

Rozvodovost v Česku je čtyřnásobně vyšší než v Itálii, kde je nejnižší v celé Evropské unii. Úhrnný počet rozvodů u nás atakuje 50 %, téměř každé druhé manželství tedy končí právě takto. Skutečnost je však ještě horší, protože mladé páry s dítětem, které nevstoupily do svazku manželského, nejsou do této statistiky zahrnuty a přitom se rozcházejí ještě více. Většina mladých rodin je zadlužená kvůli bydlení, autu či začátku podnikání. Případný rozvod finanční situaci zpravidla zhoršuje, neboť rodiče ze stejného příjmu musí platit dvě domácnosti. Děti vyrůstající v rozvedených rodinách tak častěji finančně strádají.

Bude vás to něco stát

V případě rozvodu je nutné počítat nejenom s povinnými zákonnými soudními poplatky, ale především s úhradou advokáta. Čím složitější případ a vyšší rodinný majetek, tím větší náklady. I když se manželé mající děti poměrně rychle dohodnou a jejich rozvod bude bezproblémový, náklady na něj budou činit přes deset tisíc korun. Soudy, které se vlečou, mohou stát i několik desítek tisíc. Počet právních úkonů totiž stoupá, což rozvod prodražuje.

Čekejte málo peněz

Alimenty u nás patří při mezinárodním srovnání mezi nižší. Pokud se rodiče sami nedohodnou, stanovuje jejich výši soud vlastním rozhodnutím. Aby nedocházelo mezi jednotlivými případy stanovování výše alimentů k velkým rozdílům, mají soudy k jejich stanovení tabulky vypracované ministerstvem spravedlnosti. Konečné slovo má však soud, protože všechny případy se nedají dát do jednoduché tabulky a život mnohdy není snadný.

Alimenty od 9 do 24 % příjmu druhého rodiče

Ke sjednocení rozhodování ve věci alimentů pomáhají soudcům, jak už bylo řečeno, tabulky výživného vypracované ministerstvem spravedlnosti. Jejich výše se pohybuje od 9 do 24 % příjmu rodiče, který má povinnost je platit. A s rostoucím věkem dítěte se zvyšují i jeho finanční nároky. Na potomka ve věku do 5 let je v tabulce doporučena výše alimentů v rozmezí 9 až 13 % měsíčního příjmu rodiče, který s ním nežije. Nejlepší je určení alimentů na základě vlastní dohody rodičů, kteří nejlépe znají životní potřeby a finanční nároky ratolesti. Při rozhodování o výši alimentů je praxí, že s rostoucím věkem dítěte stoupá i jejich výše. Tento princip není mnohdy úplně šťastný. Výdaje na malé dítě bývají vyšší (například plenky, sunar…). Malé dítě rychleji roste (častější nákup oblečení, obuvi…). S ratolestí do 3 let je navíc vlastní výdělečná činnost rodiče starajícího se o ně značně omezena. Obdobná situace je i v době, kdy je potomek ve školce (je častěji nemocný). Naopak studující dítě starší 18 let si už může samo přivydělat. Finanční situace maminek samoživitelek s malými dětmi není vůbec snadná. V tomto věku jsou totiž naši nejmenší častěji nemocní, je třeba je v určený čas vyzvednout v mateřské školce, a maminkám samoživitelkám se v takovýchto případech hůře koordinuje práce s péčí o dítě, případně je problém vůbec si zaměstnání najít.

Jaké dávky může čerpat osamělá matka?

Osamělá matka může při splnění zákonných podmínek pobírat přídavek na dítě, příplatek na bydlení či dávky v hmotné nouzi.

Zákonné podmínky však zdaleka nesplní všechny osamělé maminky, protože se započítává nejenom příjem matky samoživitelky, ale rovněž také alimenty.

Přídavky na děti

Pro přiznání nároku na přídavek na dítě je nutné, aby měla matka samoživitelka příjem nižší než 2,4násobek životního minima.

Jestliže bude maminka žít v domácnosti sama s jedním dítětem, bude mít životní minimum ve výši 4480 Kč. Obdobím, za které se zjišťuje příjem pro uznání nároku na přídavek na dítě v období od 1. října 2010 do 30. září 2011, je rok 2009 a v období od 1. října 2011 do 30. září 2012 je rok 2010. Praktický příklad: Paní Sýkorová má dvouletého syna, pobírá rodičovský příspěvek 7600 Kč a alimenty ve výši 2500 Kč. Měsíční příjem 10 100 Kč je nižší než 2,4násobek životního minima (tj. 10 752 Kč), a proto tedy má na přídavky na děti nárok. O výplatu přídavků ve výši 500 Kč musí paní Sýkorová písemně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce podle trvalého bydliště. K žádosti je potřeba doložit potvrzení o příjmech i výši alimentů.

Rozvod přináší i finanční starosti.Autor: Ženy - E15

Příspěvek na bydlení

Osamělá maminka s dítětem může ještě požádat o příspěvek na bydlení, který je poskytován, když 30 % (v Praze 35 %) jejího příjmu nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a když je současně těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmu nižší než normativní náklady na bydlení. Typ bydlení (tj. vlastní, družstevní či nájemní) není rozhodující. Posuzují se však všechny osoby s trvalým pobytem v daném bytě. O tento příspěvek na bydlení se opět žádá na místně příslušném úřadu práce. Praktický příklad: Paní Sýkorová bydlí ve vlastním bytě v O stravě. Pobírá pouze rodičovský příspěvek ve výši 7600 Kč, alimenty 2500 Kč a přídavek na dítě 500 Kč. Nájem (včetně vody, elektřiny, plynu) činí 5900 Kč. Normativní náklady na bydlení v osobním vlastnictví ve městech nad 100 tisíc obyvatel pro dvě osoby činí 5584 Kč. Náklady na bydlení ve výši 5900 Kč přesahují 30 % příjmů paní Sýkorové. Její celkové příjmy jsou 10 600 Kč, 30 % z toho je 3180 Kč. Současně 30 % příjmů není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (tj. 5584 Kč). Paní Sýkorová má tedy nárok na příspěvek na bydlení ve výši 2404 Kč (5584 Kč – 3180 Kč), tedy rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a jejím příjmem.

Dávky v hmotné nouzi

Osamělé matky v tíživé sociální situaci mohou zažádat o dávky v hmotné nouzi (např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). Možnost je získat je však malá. Výplata dávek v hmotné nouzi je v kompetenci obecních úřadů podle trvalého bydliště žadatele.

Autor: Petr Gola

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video