Trainee program - Co to je a je pro vás to pravé? | e15.cz

Trainee program - Co to je a je pro vás to pravé?

ZDROJ: Ženy - E15

Iveta Sigmundová (Moje Psychologie)

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pojem trainee program už jste nejspíš někde slyšeli. Víte ale, pro koho je vhodný, co konkrétně si pod ním máte představit a co od něj čekat?

Trainee program je poměrně často používaný výraz v rámci personalistiky. Jde vlastně o takzvaný výcvikový program, který je určen absolventům středních a vysokých škol bez praxe nebo jen s praxí velmi krátkou, nepřesahující jeden rok. O co vlastně jde?

Zejména větší společnosti využívají trainee programu poměrně často. Do svých řad přijmou větší množství absolventů, pro které je v průběhu roku sestaven speciální výcvikový plán. Po tuto dobu se absolventi seznámí s jednotlivými odděleními v rámci
firmy, naučí se individuální pracovní úkony na konkrétních pracovištích, mají možnost osvojit si produkty firmy, seznámit se podrobně s firemní kulturou. Jde vlastně o krátké stáže, které na sebe postupně navazují. Každá stáž se odehrává na jiném pracovišti, kde se absolventům vždy věnují předem určení mentoři z řad zkušených odborníků z daného pracoviště.

Absolvent má tedy jedinečnou možnost poznat chod celé firmy, podrobně se seznámit se specifiky jednotlivých prací a postupně se vyprofilovat na konkrétní činnost. Sám si vyzkouší, co která práce obnáší a jaké jsou na ni kladeny nároky. Pro firmu jsou tyto trainee programy velmi výhodné. Jednak investuje stejný čas do většího počtu nováčků, má možnost rozpoznat talenty pro jednotlivé činnosti a podle výsledků pak ty nejšikovnější zařadit na konkrétní pracovní místa, která se pro obě strany ukázala jako nejpřínosnější.

Specifikou trainee programu je samozřejmě i to, že po tuto dobu jsou pracovníci klasickými zaměstnanci většinou se smlouvou na dobu určitou, tedy na dobu absolvování trainee programu. V některých společnostech trvá takový program půl roku, v jiných klidně i deset či dvanáct měsíců. Před uplynutím tréninku je absolvent hodnocen manažery z jednotlivých divizí, ve kterých stáž realizoval. Výsledek je pak zcela jednoduchý. Pokud očekávání obou stran do sebe zapadají jako chybějící článek do mozaiky, je absolvent po ukončení stáže zařazen na to pracoviště, kde byly jeho výkony nejlepší a kde i on sám cítil, že by to pro něho znamenalo motivaci pro další sebezdokonalování.

Je samozřejmě nutné počítat i s variantou, že obě strany se rozhodnou ve spolupráci nepokračovat a po uplynutí trainee programu se rozloučí. Pro mladé lidi je to nicméně i tak výborná šance, jak za poměrně krátkou dobu získat praxi z různých profesních specializací. Mají možnost si sami vyzkoušet několik druhů prací a ujasnit si, jakým směrem se chtějí dále vydat. Je totiž zcela běžné, že i po ukončení střední nebo vysoké školy absolventi nemají zcela jasno, zda vystudovaný obor bude ten, v němž se chtějí dále profilovat.

Není to tedy v žádném případě ztracený čas a nutno dodat, že ani pro jednu stranu. Často totiž firmy do svých řad dostanou jedinečné talenty, které se při nástupu nemusely zdaleka tak projevit. Na druhou stranu firma poskytuje absolventům svým způsobem další vzdělanostní nástavbu. A proč je tento program určen převážně absolventům a ne už zaběhnutým a zralým pracovníkům? Především to souvisí s výší ohodnocení. Lidé, zařazení do trainee programu, mají spíše nízkou mzdu, což je pochopitelné. Téměř rok se jen učí a firmě nic nepřinášejí, firma na jejich odborný růst vynakládá nemalé prostředky, které se vrátí až po delší době.

Dalším důvodem je pracovní nezatíženost. Absolventi nemají ještě vybudované pracovní zlozvyky, jsou tzv. tabula rasa, tedy čistou tabulí, kterou si firma může sama popsat, jak potřebuje, vychovat si je podle svých požadavků. V neposlední řadě je důvodem i fakt, že absolventi znamenají určitý vítr do plachet, jsou nadšeni, vybaveni teoretickým základem, nemají klapky na očích a často přicházejí s novými, neotřelými nápady. Trainee program je tak výbornou cestou ujasnit si, kam člověk chce profesně směřovat.

Autor: Iveta Sigmundová (Moje Psychologie)

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video