Zemětřesení v systému dávek sociální péče: narození dítěte | e15.cz

Zemětřesení v systému dávek sociální péče: narození dítěte

ZDROJ: Ženy - E15

Ludmila Řezníčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Na mateřskou budou mít nárok jak matky, tak i otcové a rodiče adoptovaného dítěte.

Ruší se poskytování prodloužené mateřské tzv. osamělým matkám. Dávka mírně vzroste. Co dalšího se mění? Povíme si, koho se týkají vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a co je nová dávka, tzv. ošetřovné. Pokračujeme v seriálu o změnách v sociální oblasti, ke kterým dojde od 1. 1. 2007, viz následující sloupek. Minule jsme se zabývali nemocenskou a náhradou mzdy, kterou budou vyplácet zaměstnavatelé. Dnes se blíže seznámíme se změnami v dalších nemocenských dávkách.

Úvodem je třeba říct, že všechny následující dávky bez rozdílu budou vyplácet okresní správy sociálního zabezpečení a budou náležet již od 1. dne nároku (na rozdíl např. od nemocenského). O jaké dávky jde?

Peněžitá pomoc v mateřství
Nárok na tuto dávku budou mít mají jak ženy-matky, tak i otcové po uplynutí šestinedělí, pokud s matkou uzavřou písemnou dohodu, že budou o dítě pečovat a matka sama peněžitou pomoc nečerpá. Otec může také tuto dávku pobírat v případě, že matka ze zdravotních důvodů nemůže o dítě pečovat. Nárok na tuto dávku mají rovněž rodiče, které adoptují dítě ve věku do 7 let.

Pro nárok na dávku je nadále nutno splnit alespoň 270 kalendářních dnů doby účasti na nemocenském pojištění v posledních 2 letech. OSVČ musí mít ještě minimálně 180 kalendářních dnů doby nemocenského pojištění jako OSVČ před nástupem na tuto dávku. Doba studia na SŠ nebo VŠ se započítává též jako doba pojištění.

Dávka se pak poskytuje v délce 28 týdnů (nástup na peněžitou pomoc si žena určuje sama tak, aby byl v rozmezí 6 - 8 týdnů před termínem porodu). Narodí-li se současně 2 nebo více dětí, náleží pak dávka v délce 37 týdnů. Ruší se poskytování prodloužené dávky v případě „osamělosti“ matky, protože to často bylo neprůkazné a docházelo k zneužívá této možnosti.

Pokud peněžitou pomoc pobírá muž, má nárok na 22 týdnů (nebo 31 týdnů v případě péče o dvojčata apod.). Pokud se rodiče na peněžité pomoci střídají, odečtou se jim od délky nároku délka doby, po kterou již peněžitou pomoc pobíral partner.

Peněžitá pomoc v mateřství pak činí 70 % z denního vyměřovacího základu (vypočte se ze mzdy za posledních 12 měsíců v případě trvání jednoho zaměstnání, pak se redukuje) - tedy se její výše oproti dnešku zvyšuje o 1 %.

Co přinese do sociální oblasti Nový rok?

* Zemětřesení v systému dávek sociální péče: životní a existenční minimum

|

Ošetřovné
Tato dávka nahradí současnou podporu při ošetřování člena rodiny (laicky nazývanou „paragraf“). Nárok na tuto dávku budou mít ten, kdo:

  • ošetřuje v případě nemoci či úrazu o dítě mladší 10 let,
  • ošetřuje jiného člena domácnosti, který z důvodu nemoci nebo úrazu potřebuje nutně ošetřování jinou osobou,
  • nově zákon zavádí i možnost dostávat dávku v případě nutnosti ošetřovat po porodu členku domácnosti (manželku, družku apod.)
  • pečuje o dítě v době, kdy školka, škola apod. jsou uzavřeny z důvodu havárie, epidemie či jiné nepředvídatelné události nebo tam dítě nemůže být z důvodu nařízené karantény
  • osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Přitom se při ošetřování mohou např. rodiče dítěte jedenkrát vystřídat - to je naprostá novinka, která se snaží zlepšit pracovní uplatnění žen a docílit toho, aby s nemocnými dětmi mohli doma zůstat i otcové. Ošetřovné se bude poskytovat v rozsahu:

  • maximálně 9 kalendářních dnů,
  • maximálně 16 dnů u osamělého zaměstnance, který má ve své péči dítě do 16 let, které ještě nedokončilo základní školní docházku.

Výše ošetřovného činí 65 % denního vyměřovacího základu (určí se obdobně jako peněžitá pomoc v mateřství).

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Tento náleží ženám, které byly z důvodu těhotenství, mateřství (do 9 měsíců od porodu) či kojení převedeny na jinou práci, nevykonávají již práci v noci či jim bylo sníženo množství práce, kterou musí vykonat, a proto jim poklesl příjem ze zaměstnání.

Tato možnost se ovšem netýká všech profesí. Ženy mohou uplatnit nárok na příspěvek, pokud je jejich zaměstnání uvedeno ve vyhlášce č. 288/2003 Sb. Ta totiž vyjmenovává práce, které jsou těhotným a kojícím ženám zakázány, a ženy tak musí být z takových pracovišť převedeny. Jde např. o práce s karcinogeny a mutageny, práce s vibracemi, práce se zvýšeným rizikem úrazu např. při výrobě výbušnin, ve výšce na 1,5 m nad úrovní podlahy či s vysokým napětím atd.

Příspěvek se netýká např. ani poklesu mzdy z důvodu zkrácení úvazku apod.

Výše příspěvku se pak vypočítává jako rozdíl mezi předchozím výdělkem a výdělkem po převedení na jinou práci, takže je vlastně ženě rozdíl doplacen.

Co o nových dávkách říci závěrem? I zde se stát snaží nároky jednak více specifikovat a jednak zabránit zneužívání dávek - např. zrušením prodloužené výměry peněžité pomoci v mateřství u samoživitelek. Otázkou však je, zda budou tyto změny dostatečné.

Autor: Ludmila Řezníčková
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz

Autor: Ludmila Řezníčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video