Zemětřesení v systému dávek sociální péče: životní minimum | e15.cz

Zemětřesení v systému dávek sociální péče: životní minimum

ZDROJ: Ženy - E15

Ludmila Řezníčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Podle nového zákona se od ledna 2007 bude rozlišovat životní a existenční minimum.

Úprava mění výši životního minima, společně posuzované skupiny osob a z výpočtu vyjímá složku na bydlení, pro které zavádí jiný systém dávek sociální péče. Jak jsme ale spočítali, ve většině případů nedojde ke snížení životního minima, jak bylo avizováno, ale naopak k jeho mírnému zvýšení.

Dnešním článkem zahajujeme sérii textů o změnách v sociální síti. V lednu 2007 totiž nastane mnoho podstatných změn v systému sociálního zabezpečení.

Začneme jednou z nejpodstatnějších změn, změnou životního minima. Podle nového zákona se bude nyní rozlišovat životní a existenční minimum. Životní minimum je stanoveno jako minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatní základních osobních potřeb. Oproti tomu existenční minimum je minimální hranice příjmů na úrovni umožňující přežití. Ani životní ani existenční minimum již nezahrnuje náklady na bydlení, a bude mít tak jen jednu složku. K zajištění nákladů na bydlení bude sloužit jiný systém dávek.

Zákon přesně stanoví skupiny osob, které se pro stanovení životního minima budou posuzovat společně. Jsou to:

  • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
  • manželé (u prvních dvou skupin nedochází k žádné změně oproti současnému stavu),
  • rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené (to je velká změna, tzn. že společně se budou počítat příjmy a životní minimum i nezletilých dětí, které již např. pracují nebo jsou v evidenci úřadu práce),
  • rodiče a zletilé děti, pokud společně s rodiči užívají byt (taky naprostá novinka, která bude znamenat, že i děti, které pracují a bydlí s rodiči, budou se s nimi počítat dohromady, tedy pokud se nebudou posuzovat se svým manželem),
  • jiné osoby, které společně žijí v bytě, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a neuhrazují společně své potřeby (tak toto je naprostá a inovační novinka).

Životní minimum se pak bude stanovovat podle počtu společně posuzovaných osob. U osamělého jednotlivce bude nyní činit 3 126 Kč měsíčně.

Při společném posuzování více osob bude postupováno podle následující tabulky:

I. osoba v pořadíII. a další osoby v pořadí
osoba od 15 let, která není nezaopatřená2 880 Kč2 600 Kč
nezaopatřené dítě od 15 do 26 let2 250 Kč
nezaopatřené dítě od 6 do 15 let1 960 Kč
nezaopatřené dítě do 6 let1 600 Kč

Celkové životní minimum se pak bude počítat jako úhrn všech uvedených částek.

Když si tedy na modelovém příkladu zkusíme spočítat stávající životní minimum a nové životní minimum čtyřčlenné rodiny (rodiče + 2 děti), vychází to takto:

Rodiče + dvě děti ve věku 9 a 13 let
stávající ŽM (složka pouze na stravu)nové životní minimum
otec2 400 Kč2 880 Kč
matka2 400 Kč2 600 Kč
dítě 13 let2 310 Kč1 960 Kč
dítě 9 let1 950 Kč1 960 Kč
CELKEM9 060 Kč9 130 Kč

Z uvedené tabulky tak je patrné, že ve většině případů nedojde ke snížení životního minima, jak bylo avizováno, ale naopak k jeho mírnému zvýšení. Zvláštní kapitolou ovšem bude nová úhrada nákladů na bydlení, kterou se bude zabývat v jednom z našich dalších článků.

Peníze na přežití
Nový zákon zavádí zcela nový pojem a tím je existenční minimum. Bude stanoveno ve výši 2 020 Kč měsíčně a bude se týkat zejména občanů, kteří neplní podmínky pro nárok na dávky. Zákon vylučuje, aby mohlo být použito u nezaopatřených dětí, poživatelů starobního důchodu, u plně invalidních osob a u osob starších 65 let. Blíže si o něm také povíme v některém z dalších článků.

Závěrem je nutné podotknout, že zákon propracovává podmínky, za jakých se bude životní minimum zvyšovat. Pravidelně by se mělo zvyšovat vždy k 1. lednu a to podle indexu růstu spotřebitelských cen - pokud index vzroste alespoň o 5 %. Zároveň si zde vláda ponechala možnost zvýšit částky životního minima také v mimořádném termínu.

Autor: Ludmila Řezníčková
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Ludmila Řezníčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video