Změny zákoníku práce od roku 2012 | e15.cz

Změny zákoníku práce od roku 2012

ZDROJ: Ženy - E15

Josef Kraus

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Rok se s rokem sešel a máme tu další změnu pracovních vztahů. Jaké jsou nejdůležitější úpravy, které se povedly vládě protlačit i přes odpor Senátu?

Změny zákoníku práce jsou vždy bouřlivou záležitostí, která dokáže dostat tisíce do ulic, aktivuje jinak pasivní odbory a rozvíří lobbistické hrátky. Ty současná změna vyvolala velkou debatu, nelibost Senátu a vůbec spoustu povyku. Podíváme se nyní na ty nejdůležitější úpravy, které se dotknou největšího počtu lidí.

Vize zjednodušení

Hlavním důvodem, kterým vláda zdůvodnila chystané změny, je zvýšení flexibility celého trhu práce, který má vést k větší smluvní volnosti, menším restrikcím a celkovému zjednodušení. Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo původně mnohem ambicióznější plán, z nějž ovšem mnoho částí bylo škrtnuto.

Namátkou lze jmenovat snadnější udělování výpovědí (výjimku představuje nový důvod pro výpověď při zneužití nemocenské), změna zkušební doby pro běžné zaměstnance (mění se pouze maximální možná lhůta u vedoucích zaměstnanců až na 6 měsíců), či úprava výpovědní lhůty, která zůstává nezměněna na dvou měsících.

Změny smlouvy na dobu určitou

Základním kamenem této úpravy má být prodloužení možnosti pracovat na dobu určitou. Ta měla doposud limit dvou let s tím, že pro „vynulování“ a znovunavázání dvouleté smlouvy musí být přítomná pauza šesti měsíců. Doposud šlo smlouvy prodlužovat do dvouletého limitu každý měsíc.

Nově bude moci „smluvní zaměstnanec“ poměr na dobu určitou opakovat maximálně dvakrát, ale nebude se mu toto opakování počítat do maximálního možného limitu. Tedy ona maximální možná hranice, která nově bude dělat tři roky, bude platit pro každý tento poměr zvlášť.

Nižší odstupné a práce přesčas

Doposud byla minimální výše odstupného na úrovni tříměsíční mzdy nehledě na to, jak dlouho pracovní poměr trval. Od nového roku ale lidé, kteří u onoho zaměstnavatele pracují kratší dobu než dva roky, dostanou odstupné nižší jak lidé, pracující déle jak tento limit.

Výpočet pak bude jednoduchý. Kdo pracuje méně než rok, dostane měsíční odstupné, a kdo do dvou let, tak dvouměsíční.
Změna se týká i práce přesčas. Ta musela být vždy zaplacena o čtvrtinu více s výjimkou vedoucích pracovníků, kteří ji mohli mít započítánu již v rámci své standardní smlouvy. Od roku 2012 už může být tato podmínka dojednána smluvně u jakéhokoli pracovníka. Svobodná dohoda se týká také příplatků za noční a víkendovou práci.

Konkurence a pružná pracovní doba

Současná praxe, kdy konkurenční doložku, tedy jakýsi zákaz přejití zaměstnance ke konkurenci, lze podepsat maximálně na rok, zůstává, ovšem dojde ke snížení kompenzace ze strany bývalého zaměstnance na polovinu. Rovněž nebude muset zaměstnavatel s podpisem čekat až po uplynutí zkušební doby. I v ní si bude moci zaměstnance zavázat.

Pracovní doba a její rozvržení by se měly s novelou zákoníku práce stát mnohem flexibilnější. Zaměstnavatelé, kteří využívají pracovní sílu nárazově a nepravidelně budou mít volnější ruku v nastavení pracovního rozvrhu. Budou ale muset samozřejmě dodržet již stávající dobu odpočinku, délku směn na max. 12 hodin a týdenní pracovní dobu.

Podpora a dovolená

Nemalá změna s prvním lednem padne na bývalé zaměstnance. Ten, který podá výpověď sám ze své vůle nebo odejde dobrovolně po dohodě, bude pobírat menší podporu v nezaměstnanosti. Je to zdůvodněno tím, že takový bývalý zaměstnanec jistě nebude tak v nouzi, jako ten, který byl vyhozen proti své vůli.

K podpoře samotné pak nebude možné si přivydělávat. Doposud bylo možné vydělat až 4 000 Kč bez obav ze ztráty podpory. Tento stav očividně povede ke zvýšení práce na černo, protože se nevyplatí si jakkoli oficiálně přivydělávat. Podpory se naopak dočkají začínající živnostníci.

Určité změny doznala i dovolená. Standardní čtyři týdny samozřejmě zůstávají, stejně jako její převod do dalšího roku. V případě, že jste zvyklí nechat si proplácet nadstandardní pátý či šestý týden dovolené, nebude to již od ledna možné. Budete jej muset ten rok či rok po něm vyčerpat.

Autor: Josef Kraus

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video