Výživné na děti - Diskuze | E15.cz
Zpět na výpis diskuze

Výživné na děti

Diskuze

anonym
| 6. 9. 2011 11:24
Jen pro informaci:
Pod pojmem neplnění vyživovací povinnosti se rozumí kromě případů, kdy povinný neplní povinnost vůbec, i neplnění vyživovací povinnosti v plném rozsahu. To znamená že rodič, který neplatí celé soudem mu stanovené výživné, plní jen částečnou úhradu, se dopouští „zanedbání povinné výživy“ ve smyslu ustanovení § 196 tr. zákona.

Trestné jsou podle zákona dvě formy jednání a to neplnění vyživovací povinnosti (kdo neplní byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného ) a vyhýbání se plnění této zákonné povinnosti. Pod pojmem neplnění vyživovací povinnosti se rozumí kromě případů kdy povinný neplní povinnost vůbec i neplnění vyživovací povinnosti v povinném rozsahu a za trestné je tak považováno i neplnění několika jednotlivých měsíčních dávek. Vyhýbání se je definováno jako neplnění vyživovací povinnosti spojené s jednáním, jimž se pachatel chce zbavit své povinnosti nebo zmařit vymáhání výživného, např. záměrně často mění bez vážného důvodu zaměstnání nebo úmyslně přijme zaměstnání s malým výdělkem, případně vyhýbání se dokladovatelné práce.
anonym
| 6. 9. 2011 11:24
Příklad z mé zkušenosti z neplacením výživného - hlavně se nedat!!!
Otec nezletilé oficiálně nepracuje, bydlí v pronájmech, nemá ani prokazatelný majetek a tudíž jediná možnost, jak vymoci výživné je podat trestní oznámení na policii, protože hrozba z odsouzení je pro něj prozatím dostačující.

Otec nikdy dceři ničím nepřispěl a výživné hradil až po urgencích policie. Nástupem dcery na střední školu jsem podala žádost o zvýšení výživného.V průběhu soudu se protistrana přihlásila k pobírání sociálních dávek s tím, že nemá práci, ale ani tímto u soudu neuspěl a výživné na dceru bylo zvýšeno.
Výživné tři měsíce nebylo hrazeno vůbec a pak placeno velmi nízkou částkou a tak dluh na výživné narůstal. Podala jsem trestní oznámení a to po průtahách bylo odloženo s odůvodněním, že podezřelý prochází evidencí sociálně potřebných občanů a je mu vyplácen příspěvek na živobytí, v hmotné nouzi a na bydlení. Z tohoto důvodu prý nemohl naplnit skutkovou podstatu přečinu zanedbání povinné výživy. Ani prý zákonná délka 4 měsíce není naplněna opět vzhledem k jeho závislosti na sociálních dávkách a to tím, že platí měsíčně alespoň částečnou úhradu výživného. Proti tomuto usnesení jsem podala stížnost k Obvodnímu státnímu zastupitelství a trestní stíhání bylo znovu obnoveno.
Cituji odůvodnění: „Jedinými překážkami, které brání naplnění skutkové podstaty přečinu zanedbání povinné výživy, je umístnění podezřelých ve vazbě nebo ve VTOS a nedostatek pracovního uplatnění v těchto vězeňských zařízení. Druhou překážkou je hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, které neumožňuje výdělečnou činnost. Skutečnost, že je někdo evidován na úřadu práce nebo poživatele sociálních dávek, není vůbec důvodem k osvobození od placení výživného. Zvlášť nemá-li podezřelý zdravotní problémy je povinen přijmout jakoukoliv práci, aby zajistil plnění své vyživovací povinnosti k dítěti“. Dále bylo poukázáno i na rozhodnutí soudu, který akceptoval požadavky dítěte a pak tyto požadavky musí taktéž akceptovat i povinný rodič.
pro Simaka
lolka
| 27. 1. 2011 17:45
Není to tak složité. Pokud nechce zaplatit, co má, měl by to určit soud. Když jsme si stanovovali datum doplacení dlužného výživného, vše určil soud, nechápu, že vám to neurčil také, protože to je jedna z věcí, kterou je nezbytně nutné stanovit. A pokud to stanoveno je a ona odmítá, tak se zeptejte na příslušném obvodě Policie ČR, pozor, musí to být obvod bydliště povinného, tzn. matky a oni vám poradí, jak postupovat, je-li varianta. S sebou ale musíte mít rozsudky ze soudu o rozvodu a také o stanovení péče a výživy dítěte, také tam musí být razítko ze soudu o nabytí právní moci. Jinak s vámi nebudou nic řešit. Hodně štěstí.
Pro Terrinu
lolka
| 27. 1. 2011 17:40
Já si myslím, že jí nebude vyhověno, je ovšem důležité zjistit její výdaje na dceru, to ona musí sdělit soudu a vašemu příteli stejně tak. Je-li jeho vůle taková, že platí a dává i peníze navíc a také přispívá polovinou na kupované věci, není důvod nic navyšovat. Matka prostě tejžuje. Já mám od bývalého manžela dostávat 1500, platí asi 500 jedenkrát za 4měsíce, aby se vyhnul trestnímu stíhání, tak podám exekuci na plat, konečně taky pracuje.

Přítel může být klidný, alespoň já to tak vnímám.
výživné
simaka
| 20. 1. 2011 11:17
No tam je to ještě horší o to,že ona je na další mateřské dovolené má tři děti a každé s jiným. To by ji soud mohl sáhnout i na mateřskou? Ona si teď vymyslela,že ji dlužíme 500kč za listopad a že na nás posílá exekutora,tak teď čekáme co se bude dít dál, peníze ji žádné nedlužíme to máme podložené.
Simakovi
Bajenka
| 20. 1. 2011 10:30
Ahoj no pokud máte dceru v péči již od ledna pak má povinnost matka zaplatit na ni výživné a měla tak učinit již v prosinci.Kam se obrátit - no to je horší - až dluh přesáhne 5000 kč a doba kdy neplatila bude delší 6 měsícu pak na policii podat trestní oznámení .Vykukové to dělají tak že pošlou např. jednou za 5 měsícu a to třeba jen 100 kč. Ale pokud dluh přesáhne těch 5000 kč je to již trestní čin - na výživné by se promlčecí lhůta vztahovat neměla ale na exekuci ano ta musí být podaná na dluh né starší 3 let.Ještě mě napadlo - pokud pracuje a víte kde tak na soudě na exekučním oddělení jí mužete toto výživné nechat stahovat - a dal by se stáhnout i ten dluh - uvedete že je nespolehlivá a nehce platit no a mělo by to jít.Mám zkušenost že někdy to matky nechají exekučně stahovat otci z výplaty již od prvního měsíce.Musíte tam , ale donést rozsudek.
Výživné
simaka
| 19. 1. 2011 15:42
Chtěla bych se zeptat jestli nemáte někdo zkušenosti se střídavou péčí a výživném. Od 5.1.2011 máme s přítelem ve střídavé péči jeho dceru. Kdy platil alimenty vždy na daný měsíc. Nyní soud určil,že matka i otec jsou povini platit výživné vždy do 15.dne v měsíci předem k rukám matky i otce. Tímto nám nastala vyjímečná situace kdy jsme museli zaplatit výživné na leden i únor. Myslim si,že tak měla učinit i matka,ale ta nám poslala výživné na únor a tvrdí,že na leden nám nic dávat nemusí. Pletu se já nebo ona? Máme malou ve střídavé péči,už od ledna,tak by nám měla poslat výživné i na leden, že ano? Kam se máme obráti,že nám na leden nic nedala a ani dát nechce?
zvýšení výživného
Terrina
| 30. 12. 2010 21:43
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda někdo řešil situaci o zvýšení výživného z opačné strany. Žijeme s přítelem ve společné domácnosti. Přítel má z 1. manželství desetiletou dceru. Na kterou platí již 7 let výživné dle rozhodnutí soudu 1500 Kč měsíčně. Navíc každý měsíc posílá 500 kč. takže celkem 2000Kč měsíčně. Matka si chce nyní zažádat o zvýšení výživného na 4tis. měsíčně. Malou máme skoro každý víkend od pátku do neděle. Výdaje co se týče školy přirody, brýle, platíme s matkou na půl. Kroužky platíme pouze my. Zároveň během roku kupujeme oblečení, pomůcky do školy, vyřizujeme lékaře, včetně doravy k nim, o to se matka nestará. Na kroužky chodí 4x v týdnu, jí u nás, vozíme ji, dostává svačinky, pomůcky na volný čas pořizujeme. Je nějaká šance, že bude zvýšení výživného zamítnuto. Zajištujeme malé vše co potřebuje, věnujeme se jí, zajímáme se o ni, ale nechceme dávat peníze matce, která si chce zvýšit svoji životní úroveň...
Pro Daju
Bajenka
| 19. 11. 2010 21:56
No a proč ho tvá matka nezažalovala dříve? Vymáhat dluh se dá pouze není -li starší 3 let. A ty nemůžeš vymáhat nic - mohla by tvoje matka protože jí měl platit výživné na tebe.Až do tvých 18 let.Potom jsi - li stále školou povinná musíš si požádat u soudu o určení výživného sama .Ted už si myslím je na peníze pozdě.Pokud tvoje matka podá žalobu oni ho odsoudí ale za trestní čin zanedbání výživy nez. dítěte.Snad k právníkovi si zajít on ti to vysvětlí ale muj názor je - je pozdě!!!
není to tak
Bajenka
| 19. 11. 2010 21:47
U stanovení výživného hraje velkou roli to jaké má ona nezbytné měsíční náklady.Bydlení , cestovné, pujčka, hygienické potřeby , léky ,pojistka atd. - prostě to co musí zaplatit a jestli jí např . po zaplacení tady toho zustane 5000 kč pak jí musí minimálně zustat životní minimum + asi nějaká menší finanční rezerva ,a až z toho zbytku ji vyměří výživné.Myslím ,že platí vzhledem ke svému přijmu dost vysoké výživné.A pokud si vezme opravdu děti na delší dobu - tak má právo požadovat adekvátní část výživného vrátit - a rovnou bych jí poradila to prostě v příštím měsíci nezaplatit.Uvědomte si že na výživě se podílejí oba rodiče - otec 1/2 a matka 1/2 - to znamená že pokud je má u sebe matka otec nemá s dětmi výdaje a naopak požaduje po ní aby zaplatila za jejich výživu přitom děti jsou v tyto dny nebo měsíci u ní a ona je živí sama naopak by tyto peníze měl otec zaplatit jí - je velká chyba že si lidé toto neujasní u soudu a nezanesou tyto detaily do rozsudku.Při střídavé péči to je takto automaticky a nezlobte se na mě , ale když má matka své děti na celý měsíc u sebe pak to nic jiného než střídavá péče není!!! Okamžite bych požádala o upravu práv a povinností .Divím se že vás to všechny tak překvapuje a nenašla jsem jediný příspěvek kde by toto někdo veděl.
výživné
Bajenka
| 19. 11. 2010 21:30
Tak na tu částku nepřišel on ale zákon říká : ten kdo je ve vezení je povinen platit 50 kč denně za stravu a ubytování - luxus že ? no ale jestliže pracuje tak přednostně se hradí toto a až ze zbytku jeho vyživovací povinnosti a zbytek je jeho - myslím že jim to tam dávají na učet.To by znamenalo nepracoval a ted začal - uhradil si stravné a patrně zbytek 136kč poslali tobě.Uvidíš jak to bude příští měsíc.A k tomu zbavení práv - to nepujde pokud s tím on nesouhlasí - a i kdyby souhlasil tak to není v zajmu dítětě přijít o rodiče at už je jakýkoliv , pokud jde pouze o změnu přimení - toto by mohl soud dovolit právě proto že by shledal ty důvody natolik vážné že by pro dítě mohlo být lepší mít jiné přijmení.Ale spíš s tím moc nepočítej.Až bude dospělý pak si o toto muže požádat sám a to si myslím bude mít větší šance.
Vyzivne od pana,ktery je ve vezeni
marketap80
| 18. 11. 2010 23:26
Dobry den,mam dotaz,byvaly pritel sedi ve vezeni za pokus o moji vrazdu,je tam dva roky a doposud mi neposilal alimenty,pred tremi mesici jsem si podala zadost o zmenu prijmeni sveho syna,on s tim nesouhlasi,ma v planu se do budoucna stykat se svojim synem ,po tom co mu byla dorucena pisemnost ohledne zmeny prijmeni v ktere bylo uvedeno,ze neplati alimenty,tento mesic mi poslal castku 136korun.Chci se zeptat jestli nekdo nevi kde nebo jak prisel na tuhle castku a jak docilit zbaveni prav,moc dekuji za odpovedi,
Zkus
Bara
| 22. 3. 2009 16:46
se optat na téhle stránce:http://iporadna.cz/index.php
Tam by Ti mohli poradit.Hodně štěstí
vyzivne
afroditka
| 22. 3. 2009 13:32
ahoj urcite bych mu nic nevracela jednou je vyzivne stanovene bez ohledu na jine okolnosti
daja87
Kloa
| 8. 2. 2009 22:45
Bohužel nemám radu. Leda se zkusit poptat někde na úřadě, třeba mají nějakou zkušenost. Pak jedině kontaktovat nějakého právníka. Snad se ti ještě někdo ozve.
Dle mě je toto ale vždy běh na dlouhou trať a jen pokud máš perné nervy a necháš si tím otrávit třeba i na několik let život. Navíc se to asi mělo začít řešit ještě v době, kdy jsi na výživné měla nárok. Už tehdy osobě, která půl roku neplatila výživné hrozil soud.
No, někdy to v životě není jednoduché.
neplaceni alimentu.
daja87
| 8. 2. 2009 21:42
A jestli mam vubec nejakou sanci penize dostat zpatky.
neplaceni alimentu
daja87
| 8. 2. 2009 21:15
Dobry den.Chtela bych poprosit o radu.Muj vlastni otec na me platil alimenty jen do 2 let.A pak prestal uplne az do mich 19 let(do te doby jsem byla skolou povina)Chtela bych se zeptat zda i ve svych 22 letech neni pozde na vymahani dluhu.
Výživné
Monani
| 4. 2. 2009 08:24
Pokud bývalá přítelkyně má 16.000,-- Kč čistého, tak má muž,který ve své péči má obě děti-záleží to též na věku,nárok kolem částky cca 2.000,-- na jedno.Včera jsme měli soud s výživným a není to jak se říká 10% z platu.Pokud jeho bejvalka je bude mít i celý měsíc, nemá nárok na žádné vrácení výživného,protože výživné je pro děti a je jedno, pokud jsou např. celý měsíc u ní doma.Jednou je má v péči muž,tak má nárok každý měsíc na dané částky.Jen ať mu vyhrožuje a jdou k soudu,tam může říct,co chtěla a uvidí hned názor soudce.
Jeho se neboj
Blanch1
| 19. 11. 2008 13:37
Ahoj! Opravdu se ho neboj. Ať tlachá co chce, soudci nejsou pitomci(většinou) a poznají kdo lže. Řekni věci tak jak jsou a snaž se být v klidu. Nedej moc najevo, že jsi nervózní. Mám pár takových soudů s bývalým za sebou, tak o tom něco vím. ALE- pozor! Zatím jsem sice KAŽDÝ soud vyhrála, ale není mi to nic platné. Dotáhla jsem to tak daleko, že ho za neplacení výživného i zavřeli. Ovšem výživné neplatí do dnes (Jsme 10 let rozvedení,jeden ze synů už je plnoletý a za těch deset let NIC. Přesně jak říkáš- má chudák nízký výdělek, nebo chudák zdravý, dospělý chlap nemůže sehnat práci, atd.Prostě když nechce, tak stejně platit nebude.
Jsem již znovu vdaná, mam moc hodného manžela a s ním třetího syna a NIKDY jsem od něj neslyšela, že ty dva nejsou jeho. Stará se o ně jak o vlastní. Měla jsem štěstí a přeji ho i Tobě. Drž SE !!!!!!!!!!
ještě
anonym
| 11. 11. 2008 17:47
pokud bydlíš s jiným přítelem nebo rodiči neuváděj to je to sice proti rozumu ale jejich příjmi by se započítali do společné domácnosti a o to by mu spočítali menší placení na dceru
vaanilla
anonym
| 11. 11. 2008 17:44
ahoj ze soudu si nic nedělej ať si říká co chce.Kolik mu určí platit alimentů Ti nepoví ani právník záleží na hodně okolnostech .Kolik vydělává, jaký máš příjem Ty..........každopádně Ti bude muset všechno zpětně doplatit.Hodně štěstí držím pěsti
alimenty
vaanilla
| 11. 11. 2008 12:40
Ahoj, měla bych dotaz. Za pár dní jdu k soudu na úpravu poměrů.Mám 17-ti měsíční dceru, na kterou mi za dobu co nejsme spolu-tzn. od 11.8.2008- nedal její otec ani korunu.I potom co jsem ho o peníze žádala. Sám se ozval až teď 3 týdnu před soudem, že by rád viděl dceru. Když přišlo slovo na peníze řekl mi, že mi peníze dá až se vysloví soud. A že stejně moc peněz nemá. Když jsme byli spolu tak nepracoval. Odešla jsem od něho, ale až potom co mě fyzicky napadl. Teď sice práci má, ale minimálně placenou. Nebojím se jít k soudu, ale bojím se jeho, hlavně toho co tam bude říkat. Taky by mě zajímalo jestli někdo není v podobné situaci a neví kolik mu asi soud určí.
Děkuji za odpověď
zámek Raduň
wart
| 23. 7. 2007 15:14
Wendy,
omlouvám se, že nepíši k Vašemu problému, ale týká se to zcela něčeho jiného.
Prohlížela jsem si Váš deníček a mezi fotkami objevila zámek v Raduni. Už léta žiji v Praze, ale pocházím z Raduně. Proto mě ta fotka tak překvapila a nějak jsem měla pocit spřízněnosti.
Žijete někde v okolí Opavy?
Jinak s výživným mám, bohužel, také bohaté zkušennosti.
Děkuji, Lenka
výživné
kurioko
| 17. 7. 2007 11:40
Pokud se matce nezdá, kolik platí tak si může zažádat a zdůvodnit snížení výše výživného na tu a tu konkrétní dobu. Z toho a toho důvodu. Možná by jí to prošlo.
Na druhou stranu, se můžete zase Vy domáhat, aby přispívala na mimořádné náklady, které překračují běžný rámec stanoveného výživného - tj. na kroužky, letní tábor, školu v přírodě, rovnátka, brýle, ozdravovny, příp. lázně, atd..
Takže bych se na místě této matky radši držela při zdi.
výživné, zvýšení výživného, náklady mimo výživné
kurioko
| 17. 7. 2007 11:32
Chtěla bych jen sdělit maminám, že alimenty se dají určit i když není otec zaměstnán. Osobní zkušenost mám a z původních jím navrhovaných 900,- (to bylo velkorysé gesto) na dvě děti, se stalo 2500,-.
Ale to bylo už před cca 8 lety a teď stojím před podobným problémem - náklady stouply, výživné nestačí.
Takže se budu pídit dál a zkusím požádat o zvýšení částky výživného.
Vyzivné
Janule
| 8. 7. 2007 11:17
Ahoj ,Taky mam zkusenosti s vyzivnym.Pred 7lety bylo urceno memu ex. platit na mladsi dceru(v te dobe 9let) 1000kc a na starsi(tenkrat 12let) 1300kc.Od te doby to ma porad stejne.Ma prijem 15000-17000.Ale ma s tim problemy,hlavne s tou starsi dcerou.Chodila 2roky na skolu kde ji to neslo,tak presla na jinou,kde pekne prospiva.Je ji 18 a pujde do druhaku.A muj ex.ji vycita,ze bude platit o 2roky dyl.A ted o prazdninach chodi dcera na brigadu a on uz nechce poslat na ty 2mes.penize,kdyz uz je vydelecne cinna.Nakonec mi rekl,abych ty jeji penize pouzila pro tu mladsi.Jinou rodinu nema a dite taky ne.Hrozne me to trapi..Copak 1300 pro dospeleho studenta je hodne?Vzdyt to je tak na cestovny,kdyz denne do skoly dojizdi.I ta mladsi.Ta pujde od zari na intr a to taky je plno placeni.
Muzete mi napsat svuj nazor nebo radu?
Dekuju vsem a zdravim Jana
výživné
anonym
| 5. 6. 2007 10:40
Mám také zkušenosti s výživným.Můj ex platí na děti 2800,-, na syna 12 let 1600,- a na dceru 9 let 1200,-.
Výživné určil soud, ex měl tehdy ( je to dva roky) prům.roční čistý příjem 16-17000,- .Já jsem byla bez příjmu.
Soudce to okomentoval tím, že to je výživné na děti, že tu samou částku musím přispět i já dětem a že je přihlédnuto k tomu, že jich manžel-ex živí během doby, kdy si jich bere k sobě.Takže , já bych rozhodně žádnou částku z výživného nikomu nevracela, pokud jich nechce matka živit, tak ať si jich nebere.Vím, je to kruté kvůli dětem, ale i ty to za čas pochopí.
Pokud matce vracíte část výživného, tak ji můžete obvinit za neplacení výživného v dané výši.To vím od své advokátky.A já ještě k tomu musím dokládat na sociálku každé 3 měsíce můj příjem a příjem dětí, je to na každé dítě rozepsané.Určuje se podle toho soc.příspěvek a myslím, že to ovlivňuje i přídavky na děti.
Mona
anonym
| 4. 2. 2013 15:24
Dobrý den,mám problémek.Už dva roky nebydlím s ex přítelem.Ted nyní žiju skoro rok s novým přítele.Mám dvě děti 2 roky a 4 roky a bývalý přítel mi platí jen 2000kč měsíčně.ale mě to pro ty holky prost nestačí.Nevíte někdo jak si to mám aby mi bývalý platil na holky víc ? slyšela jsem že mu to budou vypočítávat z platu prosím pomozte děkuji
anonym
| 4. 2. 2013 15:25
Jen chci podotknout že by platí na jedno dítě 1tis. korun.
výživné
anonym
| 3. 6. 2007 21:13
Já jsem také na md a na své 13-ti leté dítě, na které dostávám 1800 kč výživné jsem nikdy peníze nezvyšovala a manžel také platí na své 14-ti leté dítě s platem 18 tis 3500, a to jeho ex zvyšuje pravidelně každé 3 roky...Já vím, že nikdo není dojná kráva, ale právě tak jsem si připadala já!!!!

Nejnovější příspěvky v diskusích

Název diskuze
Vytvořil(a)
Poslední reakce
Reakcí
Elka
12. 11. 2019 17:55
35142
Dana51
12. 11. 2019 13:42
5895
vaka89
12. 11. 2019 11:57
52
michaelanavrc
12. 11. 2019 09:30
33
♥Jarka*Alice♥
12. 11. 2019 07:44
526
isaralova
11. 11. 2019 21:48
16731
gek.53
10. 11. 2019 15:57
412
lenka3kubin
7. 11. 2019 11:12
287
adigajova
29. 10. 2019 07:07
458
kamila.336
23. 10. 2018 14:14
48
janula.gro...
29. 10. 2019 12:32
3929
lenka3kubin
12. 5. 2019 21:58
142
malabrusin...
24. 10. 2019 17:21
186
kuzelovaol...
24. 10. 2019 13:26
341
♥Jarka*Alice♥
23. 10. 2019 15:05
1638
drahus.nova
21. 10. 2019 20:43
6
Hasmi9
19. 10. 2019 15:08
43
Marie77
28. 2. 2019 22:29
15
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud